Úvod / Novinky

Novinky

Novinky

Na Febiofeste aj premiéra dvoch nových filmov z cyklu PRVÁ

Do bohatého programu Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest sú zaradené aj premiéry dvoch nových filmov z dokumentárneho cyklu PRVÁ, ktorý nevšednou formou predstavuje významné, no akoby zabudnuté ženy slovenskej histórie. Diváci si budú môcť 19. marca 2016 o 18:00 v bratislavskom kine Lumiere v premiére pozrieť príbehy o astronómke Ľudmile Pajdušákovej a prekladateľke Zore Jesenskej.

Séria dokumentárnych filmov a vzdelávacia kampaň PRVÁ

Cyklus PRVÁ je sériou dokumentárnych portrétov žien, ktoré sa ako „prvé“ presadili v rôznych oblastiach života a menili našu spoločnosť k dnešnému obrazu, v ktorom je žena samozrejmosťou vo verejnej sfére. Cyklus je intímnou spomienkou na osobnosti alternatívnych ženských dejín, ktoré zostali popri známych mužských hrdinoch (Štúr, Štefánik či Dubček) takmer neviditeľné. Nezáleží na tom, ako boli úspešné. Dôležité je, že sa ako prvé odhodlali vstúpiť na neprebádanú pôdu sebarealizácie a aj napriek tradíciam a predsudkom sa rozhodli vybočiť z radu. Ich osobné príbehy a dielo, ktoré zanechali, tvoria našu históriu a mali by sa stať súčasťou spoločenskej pamäte. Ako rezonuje odkaz týchto žien a ich práce v spomienkach blízkych a v našom kultúrnom priestore? Ako nás môžu inšpirovať, čím môžu byť pre nás vzorom?

Filmový projekt pre medzinárodný trh

Medzinárodný seminár
19. & 20. november 2015, Bratislava

Dvojdňový seminár Filmový projekt pre medzinárodný trh predstaví kompletný proces úspešného uvedenia filmového projektu do medzinárodného prostredia. Priblíži, čo všetko by malo byt súčasťou filmového balíka, ako písať krátke literárne útvary a kedy ktorý použiť, ako aj to, ako predstaviť projekt budúcemu publiku a ako vytvárať efektívne marketingové stratégie. Podujatie je primárne zamerané pre producentov, režisérov, scenáristov a filmových študentov.

Uzávierka prihlasovania: 12. november 2015

MIDPOINT 2015 - Dramaturgický workshop pre filmových profesionálov

Tvorivým dvojiciam scenáristov a producentov je určený trojdenný workshop zameraný na analýzu scenárov celovečerných hraných a animovaných filmov. Workshop bude prebiehať formou diskusie v menšej skupine, jeho súčasťou budú aj individuálne stretnutia s lektorom a odborná prednáška. 

Uzávierka prihlášok: 24. 5. 2015 

MIDPOINT 2015 - Medzinárodné dramaturgické workshopy

Medzinárodný vzdelávací program MIDPOINT: Central European Script Center je určený študentom a mladým filmovým profesionálom. Program vznikol v roku 2010 na pražskej FAMU a jeho cieľom je posilniť spoluprácu medzi scenáristami, režisérmi a producentmi v procese rozvoja filmového scenára. Do programu sa môžu prihlásiť filmoví tvorcovia s projektom prvého alebo druhého celovečerného projektu (hraný alebo animovaný) alebo s projektom animovaného filmu (absolventského alebo profesionálneho). Špeciálny follow-up program ponúka možnosť konzultácie aj bývalým účastníkom. 

Uzávierka prihlášok workshopov MIDPOINT: 23. 3. 2015 
Uzávierka prihlášok Follow-up platformy: 15. 5. 2015  

MIDPOINT 2015 - Story Launch

Program Story Launch je zameraný na vývoj epizodických televíznych seriálov, zložený z dvoch rezidenčných workshopov a určený scenáristom, producentom, režisérom, telvíznym producentom, televíznym dramaturgom a študentom. 

Uzávierka prihlášok: 22. 3. 2015 

Midpoint 2014

Workshop Dramaturgia v strižni

MIDPOINT - workshop Dramaturgia v strižni je workshop platformy MIDPOINT, ktorý sa zameriava na štádium hrubého strihu. 4-dňový workshop ponúka dramaturgické konzultácie s hollywoodským strihačom a profesorom Normanom Hollynom. 

Viac...

miniMidpoint 2013

13. – 14. 3. 2013, Bratislava

Lektorky: Marta Lamperová, Helena Zajícová.

Kurz miniMIDPOINT organizuje Filmová a televízna fakulta VŠMU v spolupráci s MIDPOINT: Central European Script Center a FAMU. Určený je študentom magisterského stupňa štúdia filmovej produkcie na VŠMU a zameraný bude na prípravu tvorivých materiálov, koprodukcie a finančné možnosti debutantských filmov v stredoeurópskom regióne.

Midpoint 2013

Medzinárodné dramaturgické workshopy MIDPOINT

Workshop MIDPOINT 2013 je štvrtým ročníkom medzinárodného výukového programu, určeného študentom a čerstvým absolventom katedier scenáristiky, réžie a produkcie, ktorí sa ho zúčastnia s projektom krátkometrážneho (min. dĺžka 25 min.) alebo celovečerného filmu. Ponúka dramaturgiu projektov, možnosť vyskúšať si medzinárodnú spoluprácu pri vývoji scenára a získať kontakty pre ďalšiu spoluprácu..

Program tvoria dva workshopy, z ktorých prvý sa uskutoční na konci júna 2013 v Trenčianskych Tepliciach počasMedzinárodného filmového festivalu Art Film Fest a druhý na konci augusta 2013 v Českej republike.

Uzávierka podávania prihlášok: 18. 3. 2013

Viac…

miniFórum 2013

Pozývame Vás na miniFÓRUM 2013, workshop zameraný na stratégie filmového marketingu a prezentácie audiovizuálneho projektu, nové trendy v produkcii a distribúcii audiovizuálnych diel!

miniFÓRUM 2013 je primárne určené producentom a režisérom celovečerných dokumentárnych a hraných filmov a bude sa konať v dňoch 11. – 12. 4. 2013 v priestoroch FTF VŠMU na Svoradovej ulici 2 v Bratislave za účasti skúsených lektorov - odborníkov na nové trendy výroby a distribúcie filmov.

Uzávierka podávania prihlášok: 22. 3. 2013.

Viac…