Úvod / Novinky / MIDPOINT Writers' Room 2020

Novinky

MIDPOINT Writers' Room 2020

Účelom programu MIDPOINT Writers’ Room je zdokonaľovanie scenáristických schopností a sprostredkovanie praktických znalostí týkajúcich sa tzv. writers’ roomu. Je určený scenáristom a kreatívnym producentom (so skúsenosťami v oblasti písania scenárov a ambíciou stať sa tvorcami/showrunnermi). 

Uzávierka prihlášok: 9. september 2020

Účelom programu MIDPOINT Writers’ Room je zdokonaľovanie scenáristických schopností a sprostredkovanie praktických znalostí týkajúcich sa tzv. writers’ roomu. Je určený scenáristom a kreatívnym producentom (so skúsenosťami v oblasti písania scenárov a ambíciou stať sa tvorcami/showrunnermi).

Program 4-denného workshopu tvoria prednášky, praktické cvičenia týkajúce sa písania scenárov a simulácie tzv. writers’ roomu. Účastníci budú mať možnosť zoznámiť sa so štruktúrou, hierarchiou a procesmi, ktoré prebiehajú vo writers’ roome z dvoch perspektív: americkej a európskej.

Akceptujeme:
jednotlivých účastníkov – scenáristov a kreatívnych producentov (so skúsenosťami v oblasti písania scenárov a ambíciou stať sa tvorcami/showrunnermi)

Termín: 19. -24. 10. 2020, Praha, ČR

Uzávierka prihlášok: 9. september 2020

https://www.midpoint-institute.eu/programs/212-midpoint-writers-room-2020