Úvod / Press / 2015 / Na Febiofeste aj premiéra dvoch nových filmov z cyklu PRVÁ

2017    2015    2014    2013    2012    2011   
Press

Na Febiofeste aj premiéra dvoch nových filmov z cyklu PRVÁ

Do bohatého programu Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest sú zaradené aj premiéry dvoch nových filmov z dokumentárneho cyklu PRVÁ, ktorý nevšednou formou predstavuje významné, no akoby zabudnuté ženy slovenskej histórie. Diváci si budú môcť 19. marca 2016 o 18:00 v bratislavskom kine Lumiere v premiére pozrieť príbehy o astronómke Ľudmile Pajdušákovej a prekladateľke Zore Jesenskej.

Aktuálne dokumenty nadväzujú na štyri snímky, ktoré boli odvysielané v RTVS na sklonku roku 2014. Tie sa venovali divadelnej režisérke Magde Husákovej-Lokvencovej, feministke Hane Gregorovej, fotografke Irene Brühlovej a špiónke Trixi Čelkovej. Dokumentárny cyklus bude mať celkovo desať častí. V súčasnosti sú dokončené aj filmy o pilotke Ľudmile Šapošnikovovej a etnologičke Soni Kovačevičovej a finalizujú sa práce na častiach o botaničke Izabele Textorisovej a speváčke Magdálene Schwingerovej. Všetky z uvedených filmov absolvujú najskôr cestu po domácich festivaloch a na jeseň si ich budú môcť v kompletnej sérii pozrieť diváci verejnoprávnej RTVS.

Cyklus vyrobila spoločnosť Hitchhiker Cinema v koprodukcii s RTVS a Slovenským filmovým ústavom. Pod portrét o astronómke Ľudmile Pajdušákovej, ktorá sa na ceste ku hviezdam nezastavila pred ničím, sa režisérsky podpísala Lenka Moravčíková-Chovanec. Súčasťou jej tvorivého tímu boli kameraman Richard Krivda a strihač Marek Kráľovský. Film o prekladateľke Zore Jesenskej, ktorej prednosťou i prekliatím bol celoživotný zápas o ideály jazyka a morálky spoločnosti, režíroval Róbert Šveda, za kamerou stál Martin Chlpík a strih mal pod palcom Róbert Karovič. „Snažil som sa nájsť a osloviť čo najviac ľudí, ktorí sa so Zorou Jesenskou reálne stretli alebo sa zaoberali jej životom. Ako bývalý divadelník som prišiel do kontaktu s jej prekladmi a chcelo som o nej zistiť čo najviac. Je to rozpoluplná téma o ľuďoch, ktorí verili v komunizmus, v komunizmus s ľudskou tvárou, ale neuvedomovali si, že za ním stoja ľudia, ktorí pred ľudskosťou uprednostňujú túžbu po moci. A medzi takými sa Jesenská pohybovala,“ hovorí režisér Róbert Šveda a s úsmevom dodáva. „Pri nakrúcaní som dokonca zistil, že máme so Zorou Jesenskou viacero styčných bodov, či už v osobnom, vzťahovom alebo pracovnom živote.

Dokumenty o ženách, ktoré sa stali súčasťou slovenskej histórie, či už vo vede alebo umení, sú spracované zaujímavou formou s využitím množstva archívnych materiálov, ale aj výpovedí ľudí, ktorí prišli s „prvými“ do kontaktu – či už rodinní príslušníci, priatelia ale aj historici. Charakteristickým prvkom filmov je ich výtvarná stránka, na jej tvorbe sa podieľala slovenská animátorská špička ako Ové Pictures či Veronika Kocourková s Máriou Oľhovou.

Dramaturgičke Ingrid Mayerovej je ľúto, že sa nakrúcanie skončilo a s ním aj kus jej profesionálneho života. „Myslím si, že to boli štyri zmyslupné roky. Nie som síce feministka, ale tieto témy sú na Slovensku naozaj hlboko zanedbané. V okolitých štátoch vychádzajú o živote a pôsobení žien v spoločnosti, kultúre, umení aj vede hrubé knihy, my sme takto museli suplovať niečo, o čo sa mala postarať spoločnosť sama,“ hovorí dramaturgička celého cyklu. „Chýbať mi bude aj prostredie, aké panuje v spoločnosti Hitchhiker, povedala by som, že to tam plodne kvasí. Spojenie inšpiratívnej atmosféry a priateľského prostredia je pre mňa jednou zo zásadných vecí, verím, že v budúcnosti ešte niečo zmysluplné spoločne vytvoríme.“

Nadstavbou dokumentárneho cyklu je Vzdelávacia kampaň PRVÁ, ktorá reaguje na nedostatok atraktívnych foriem a informácií vo vzdelávacom procese a všeobecnú nedôveru študentov k náročnejším témam. Kampaň využíva na komunikáciu platformu sociálnych sietí a  na vybraných školách sa uskutočnia premietania dokumentov Prvá spojené s diskusiami o významných ženách a témach rodovej rovnosti. Na jej realizácii spolupracujú občianske združenia Možnosť voľby a Character – Film Development Association. Projekt Vzdelávacia kampaň PRVÁ je podporený prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Cieľom projektu Vzdelávacia kampaň PRVÁ je vzbudiť záujem študentov a pedagógov o významné ženské osobnosti slovenskej histórie, ktoré popri mužských postavách stále zostávajú v tieni.

Trailer - PRVÁ: Ľudmila Pajdušáková
Trailer - PRVÁ: Zora Jesenská 

Tlačová správa na stiahnutie:

Prva_TS_160316 - You do not have permission to view this object.

   

HikerCinema01

 

Koprodukční partneri projektu: 

  

 

 

Partneri projektu: 
 

Charcter01

  

MoznostVolby01

 

Projekt realizovaný s finančnou podporou: 

AVF01

 

MKSR01

 

NadaciaTatraBanky01

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Programu Demokracia a ľudské práva 

EEAGrants01

 

NOS01

Projekt Vzdelávacia kampaň PRVÁ bol podporený sumou 15 000 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Vzdelávacia kampaň PRVÁ je posilnenie aktívneho občianstva.