Úvod / Press / 2015 / Séria dokumentárnych filmov PRVÁ predstaví ďalšie významné Slovenky

2017    2015    2014    2013    2012    2011   
Press

Séria dokumentárnych filmov PRVÁ predstaví ďalšie významné Slovenky

Cyklus dokumentárnych filmov PRVÁ pokračuje v realizácii. K úvodným štyrom portrétom pribudne ďalších šesť. Celkovo tvorí sériu desať štyridsaťminútových filmov.

Dokumenty predstavujú slovenské ženy, ktoré sa ako prvé presadili v rôznych oblastiach života, od vedy až po umenie. Portréty desiatich priekopníčok sú snahou oživiť spomienky na ne a vrátiť ich do našej spoločenskej pamäte, kam patria rovnako, ako viac spomínaní muži na čele so Štúrom či Štefánikom.

Už na sklonku minulého roku si mohli diváci RTVS pozrieť úvodné štyri dokumenty o divadelnej režisérke Magde Husákovej-Lokvencovej, feministke Hane Gregorovej, prvej fotografke Irene Brühlovej a prvej špiónke Trixi. Režisérske posty si rozdelili Peter Kerekes, Lenka Moravčíková-Chovanec a aj autorka námetu celej série Zuzana Liová. K nim sa v aktuálne pripravovanej zostave filmov pridali režiséri Tereza Križková, Róbert Šveda, Jana Bučka a Marek Šulík. Protagonistkami filmov budú prvá slovenská astronómka Ľudmila Pajdušáková, etnografka Soňa Kovačevičová, prekladateľka Zora Jesenská, botanička Izabela Textorisová, speváčka Magdalena Schwingerová a pilotka Ľudmila Šapošnikovová.

„Výber podľa kritéria ´prvá´ nás priviedol k ženám z dvoch či troch generácií, z ktorých mnohé sa navzájom poznali. Práca niektorých mala veľký prínos, význam ďalších je v tom, že sa vôbec odhodlali ísť inou cestou ako ich rovesníčky. Jedny sa k svojmu prvenstvu dostali náhodou, pre ďalšie bola ich práca všetkým. Na ich príbehoch sa môžeme naučiť veľa o profesii, ktorej sa venovali. Zaujímavé je sledovať, ako veľmi zasahovala doba, v ktorej žili, do ich osudov a akými rôznymi spôsobmi sa s tým vyrovnali, aké postoje zaujali a prečo. Rovnako si môžeme uvedomiť, že silné ženy, ktoré sa vymykali tradičným predstavám o svojej stereotypne určenej role, boli v našej spoločnosti už dávno. Zaujalo ma aj to, ako sa snažili zostať vnútorne slobodné - bez ohľadu na to, či tým ubližovali okoliu, stavali sa voči predsudkom a okolnostiam doby,“ predstavuje projekt autorka námetu Zuzana Liová.

Po filme o fotografke Irene Brühlovej nakrútila režisérka Lenka Moravčíková-Chovanec dokument o astronómke Ľudmile Pajdušákovej. „Bola slávnou objaviteľkou komét. Bola nadšenou popularizátorkou astronómie a šéfovala astronómom na Slovensku viac ako tri desaťročia aj vďaka tomu, že ´prištrikovala´ do prednášok o vesmíre aj kus ideológie - vedecký materializmus. Verejnosť ju obdivovala a mala za vzor,“ prezradila o dokumente Lenka Moravčíková-Chovanec. Súčasťou jej tvorivého tímu boli kameraman Richard Krivda a strihač Marek Kráľovský, animácie navrhli a zrealizovali Ové Pictures – Veronika Obertová a Michaela Čopíková.

„Radi by sme myšlienku predstaviť hrdinky prostredníctvom filmov podporili aj vzdelávacou kampaňou na internete a médiách. V spolupráci s občianskymi združeniami Character – Film Development Association a Možnosť voľby sme oslovili rôzne osobnosti našej súčasnej elity, aby sme ponúkli verejnosti vnímanie ženských historických postáv v kontexte rodovej rovnosti,“ hovorí Barbara Janišová Feglová zo spoločnosti Hitchhiker Cinema, ktorá producentsky pripravuje cyklus v koprodukcii s RTVS a Slovenským filmovým ústavom.

Prvé z nových dokumentov budú mať premiéru v marci budúceho roku na Medzinárodnom filmovom festivale Febiofest 2016, celý cyklus plánuje odvysielať RTVS počas jesennej vysielacej štruktúry 2016. „Ženy vždy tvorili významnú súčasť našej histórie a podieľali sa na rozvoji našej spoločnosti. Sú však z hlavného prúdu dejín vylučované a preto o nich samotných ako aj o výsledkoch ich práce vieme tak málo,“ dodáva Adriana Mesochoritisová z OZ Možnosť voľby. „Každá z týchto žien dokázala výnimočné veci vo svojom odbore a je smutné, že upadli do zabudnutia. Ochudobňuje to nás všetkých. Je čas to zmeniť a verejnosti predstaviť túto doposiaľ menej známu, i keď mimoriadne zaujímavú súčasť našej histórie.

Trailer - PRVÁ: Magda Husáková Lokvencová 
Trailer - PRVÁ: Irena Blühová 
Trailer - PRVÁ: Hana Gregorová 
Trailer - PRVÁ: Trixi 
Trailer - PRVÁ: Ľudmila Pajdušáková
Trailer - PRVÁ: Zora Jesenská 
Trailer - PRVÁ: Ľudmila Šapošniková 
Trailer - PRVÁ: Soňa Kovačevičová  

Nadstavbou cyklu dokumentárnych filmov PRVÁ je vzdelávacia kampaň, ktorá si kladie za cieľ vzbudiť záujem mladých ľudí o významné ženské osobnosti našej histórie ako aj o problematiku rodovej rovnosti.

Prostredníctvom jednotlivých dokumentárnych filmoch cyklu máme možnosť spoznať príbehy desiatich protagonistiek, ktoré sa ako prvé v histórii presadili v rôznych oblastiach a ich životné príbehy sú súčasťou konkrétneho spoločenského kontextu. Napriek tomu, že by nemali zmiznúť zo spoločenskej pamäte, stále o nich vieme málo.

„Myšlienku predstaviť hrdinky prostredníctvom filmov chceme podporiť aj vzdelávacou kampaňou na internete a v médiách. V spolupráci s občianskym združením Možnosť voľby sme oslovili mládež a osobnosti našej súčasnej elity, aby sme zistili, ako vnímajú ženské historické postavy v kontexte rodovej rovnosti,“ hovorí za Character – Film Development Association Barbara Janišová Feglová. Do vzdelávacej kampane sa zapojili snoubordistka Baša Števulová, speváčka Katarzia, novinár, vedec a pedagóg Martin Mojžiš či hudobník a organizátor festivalu Pohoda Michal Kaščák.

Projekt reaguje na nedostatok informácií vo vzdelávacom procese o prínose žien a ponúka nové možnosti na atraktívnu prezentáciu tejto témy. Vzdelávacia kampaň využíva na komunikáciu platformu sociálnych sietí, prezentačné aktivity v mienkotvorných médiách a sériu pilotných diskusií na vybraných školách. Diskusie sú spojené s premietaním jednotlivých filmov a ich obsahové zameranie otvára študentom a študentkám nové možnosti vnímania problematiky rodovej rovnosti. „Ženy vždy tvorili významnú súčasť našej histórie a podieľali sa na rozvoji našej spoločnosti. Sú však z hlavného prúdu dejín vylučované, a preto o nich samotných ako aj o výsledkoch ich práce vieme tak málo,“ hovorí Adriana Mesochoritisová z OZ Možnosť voľby, ktoré sa podieľa na príprave i samotnom procese vzdelávacej kampane. „Každá z týchto žien dokázala výnimočné veci vo svojom odbore a je smutné, že upadli do zabudnutia. Ochudobňuje to nás všetkých. Je čas to zmeniť a verejnosti predstaviť túto doposiaľ menej známu, i keď mimoriadne zaujímavú súčasť našej histórie.“

Spätná väzba z diskusií bude spracovaná do systému odporúčaní, ktoré pomôžu pedagogičkám a pedagógom otvárať tému rodovej rovnosti v spojitosti s portrétmi významných žien. Vzdelávacia kampaň má ambíciu podnietiť diskusiu o stereotypoch vnímania žien v histórii a ženských vzorov v našom vzdelávacom systéme.

Na realizácii kampane spolupracuje Character – Film Development Association s občianskym združením Možnosť voľby. Projekt Vzdelávacia kampaň PRVÁ je podporený prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Cieľom projektu Vzdelávacia kampaň PRVÁ je vzbudiť záujem študentov a študentiek, pedagogických profesií o významné ženské osobnosti slovenskej histórie, ktoré popri mužských postavách stále zostávajú v tieni.

Spot - Vzdelávacia kampaň PRVÁ 

Tlačová správa - Séria dokumentárnych filmov PRVÁ predstaví ďalšie významné Slovenky  

Tlačová správa - Na Febiofeste aj premiéra dvoch nových filmov z cyklu PRVÁ 

   

HikerCinema01

 

Koprodukční partneri projektu: 

  

 

 

Partneri projektu: 
 

Charcter01

  

MoznostVolby01

 

Projekt realizovaný s finančnou podporou: 

AVF01

 

MKSR01

 

NadaciaTatraBanky01

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Programu Demokracia a ľudské práva 

EEAGrants01

 

NOS01

Projekt Vzdelávacia kampaň PRVÁ bol podporený sumou 15 000 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Vzdelávacia kampaň PRVÁ je posilnenie aktívneho občianstva.