Úvod / Projekty / 2011 / Fórum

2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011   
Projekty

Fórum na propagáciu pripravovaných slovenských filmov

Podujatie sa uskutoční v rámci Art Film Festu Trenčianske Teplice, je zamerané na podporu propagácie, potenciálnej koprodukcie, festivalovej prezentácie a predaja slovenských filmov na medzinárodnom trhu. Umožní vybraným predstaviteľom renomovaných koprodukčných trhov a festivalov zoznámiť sa s pripravovanými slovenskými produkciami, ktorých realizácia sa predpokladá v blízkej budúcnosti.