Úvod / Projekty / 2012 / MIDPOINT 2012 - Medzinárodné dramaturgické workshopy

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projekty

MIDPOINT 2012 - Medzinárodné dramaturgické workshopy

MIDPOINT je medzinárodný výukový program ponúkajúci študentom a mladým filmovým profesionálom dramaturgiu projektov a podporu v tvorivom procese vývoja diela. Trojmesačný výukový program aj tento rok zahŕňa 2 letné workshopy a online konzultácie s lektormi.

Program na Slovensku organizuje občianske združenie CHARACTER - Film Development Association v spolupráci s pražskou filmovou školou FAMU. Partnermi projektu sú filmové školy - VŠMU, PWSFTViT v Lodži, SZFE v Budapešti, UNATC v Bukurešti a dffb v Berlíne.

MIDPOINT ponúka účastníkom:

  • dramaturgiu ich projektov
  • možnosť vyskúšať si medzinárodnú spoluprácu pri vývoji scenára
  • prepojenie medzi scenáristami, režisérmi a producentmi a tým ponúknuť možnosť získania kontaktov pre ďalšiu spoluprácu

Program sa skladá z dvoch workshopov:

Workshop 1

15. - 23. 6. 2012, Trenčianske Teplice (v spolupráci s festivalom Art Film Fest IFF)

Workshop 2

25. 8. – 2. 9. 2012, Česká republika

Účastnícky poplatok:

  • 80 EUR (oba workshopy) pre účastníkov z partnerských skôl (VŠMU, FAMU, PWSFTViT, SZFE, UNATC, dffb)
  • 240 EUR (oba workshopy) pre účastníkov z iných európskych filmových škôl

Najlepším projektom budú na konci druhého workshopu udelené finančné ceny 1000 EUR (krátkometrážny projekt) a 1500 EUR (celovečerný projekt).

Uzávierka pre podanie prihlášok: 18. 3. 2012

midpointcenter@famu.cz

www.midpointcenter.eu