Úvod / Projekty / 2014 / MIDPOINT 2014: Medzinárodné dramaturgické workshopy

2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011   
Projekty

MIDPOINT 2014: Medzinárodné dramaturgické workshopy

MIDPOINT je medzinárodný výukový program ponúkajúci študentom a mladým filmovým profesionálom dramaturgiu projektov a podporu v tvorivom procese vývoja diela. Trojmesačný výukový program aj tento rok zahŕňa 2 letné workshopy a online konzultácie s lektormi.

Program na Slovensku organizuje občianske združenie Character: Film Development Association v spolupráci s pražskou filmovou školou FAMU. Partnermi projektu sú filmové školy - VŠMU, PWSFTViT v Lodži, SZFE v Budapešti, UNATC v Bukurešti a dffb v Berlíne.

MIDPOINT ponúka účastníkom:

  • dramaturgiu ich projektov
  • možnosť vyskúšať si medzinárodnú spoluprácu pri vývoji scenára
  • prepojenie medzi scenáristami, režisérmi a producentmi a tým ponúknuť možnosť získania kontaktov pre ďalšiu spoluprácu

Program sa skladá z dvoch workshopov:

Workshop 1
21. – 26. júna 2014, Trenčianske Teplice (v spolupráci s festivalom MFF Art Film Fest)
 Workshop 2
23.- 30. augusta 2014, Poněšice a Praha, Česká republika

Účastnícky poplatok:

  • 100 EUR (oba workshopy) pre účastníkov z partnerských škôl (VŠMU, FAMU, PWSFTViT, SZFE, UNATC, dffb)
  • 240 EUR (oba workshopy) pre účastníkov z iných európskych filmových škôl

Najlepším projektom budú na konci druhého workshopu udelené finančné ceny 1000 EUR (krátkometrážny projekt) a 1500 EUR (celovečerný projekt).

midpointcenter@famu.cz www.midpointcenter.eu

 

Projekt finančne podporili: