Úvod / Projekty / 2017 / MIDPOINT 2017 - TV Launch

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projekty

MIDPOINT 2017 - TV Launch

Program MIDPOINT TV Launch 2017 je zameraný na vývoj minisérií a epizodických televíznych seriálov a zameriava sa predovšetkým na účastnícke tímy scenáristov s producentom, príp. aj režisérom, pochádzajúcich zo strednej a východnej Európy.

Uzávierka prihlášok: 16. 9. 2017

Program MIDPOINT TV Launch 2017 je zameraný na vývoj minisérií a epizodických televíznych seriálov. Vhodné sú tak televízne projekty polhodinových (25 - 30 min.) ako aj hodinových (40 - 60 min.) epizód. Dôraz sa kladie na obsahovo bohaté, presvedčivé príbehy a inovatívne seriálové koncepcie tak s vysokým, ako aj nízkym rozpočtom. Tvoria ho tri rezidenčné workshopy

Program sa zameriava predovšetkým na účastnícke tímy scenáristov s producentom alebo režisérom, pochádzajúcich zo strednej a východnej Európy, Balkánu, pobaltských krajín a širšej oblasti Stredomoria, so záujmom o kvalitnú televíznu produkciu.

Počas troch workshopov MIDPOINT TV Launch 2017 účastníci rozvíjajú koncept seriálu a pilotný scenár, analyzujú a rozberajú populárne televízne seriály. Zahrňujú tiež odborné prednášky hosťujúcich lektorov, individuálne konzultácie a skupinovú pracú s hlavným lektorom, či účasť producentského lektora, ktorý poskytne účastníkom informácie o európskom televíznom priemysle a pomôže im orientovať sa na televíznom trhu.

HBO Europe, partner MIDPOINTu, poskytne každoročnú finančnú cenu pre najlepší projekt, ktorú udelí na záverečnom workshope celého programu MIDPOINT TV Launch 2017.

Oblasť:

televízne seriály (25 - 30 min. / 40 - 60 min.)

Cieľová skupina:

  • s projektom – tímy scenáristov + producentov (prípadne režisérov)
  • bez projektu – producenti / televízni producenti, televízni dramaturgovia

Program sa skladá z troch rezidenčných workshopov:

Workshop I: 4. – 10. november 2016, Banská Štiavnica, Slovenská republika

Workshop II: 21. – 27. apríl 2017, Plzeň, Česká republika (v rámci Finále Plzeň)

Workshop III: 11. – 17. august 2017, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (v rámci FF Sarajevo)

Účastnícke poplatky:

  • prvý účastník s projektom – 1 500 € (500 € za každý workshop), každý ďalší účastník - 990 € (330 € za každý workshop)
  • účastník bez projektu – 1 200 € (500 € za každý workshop)

Poplatok zahŕňa lektorné, ubytovanie a stravu na workshope. Cestovné náklady nie sú hradené.

Prihláška: na stiahnutie na webstránke MIDPOINT

www.midpoint-center.eu

midpointcenter@famu.cz

Projekt finančne podporili: Program MEDIA Kreatívnej Európy, Ministerstvo kultúry ČR, Státní fond kinematografie, Audiovizuálny fond, Medzinárodný vyšehradský fond

Partneri projektu: CHARACTER – Film Development Association, HBO Europe, Finále Plzeň, FF Sarajevo, Barrandov Studio, Serial Eyes