Home / Projects / 2011

2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011   
Projects

Projekty 2011

miniMidpoint Workshop

Marec 17-18, 2011 - v spolupráci s MIDPOINT: Central European Script Center a MFF Early Melons.

Midpoint: Central European Script Center

17-25, jún 2011 - vrámci Art Film Festu Trenčianske Teplice a august 2011 – v rámci Fresh Filmu Praha

Fórum na propagáciu pripravovaných slovenských filmov

Podujatie sa uskutoční v rámci Art Film Festu Trenčianske Teplice, je zamerané na podporu propagácie, potenciálnej koprodukcie, festivalovej prezentácie a predaja slovenských filmov na medzinárodnom trhu. Umožní vybraným predstaviteľom renomovaných koprodukčných trhov a festivalov zoznámiť sa s pripravovanými slovenskými produkciami, ktorých realizácia sa predpokladá v blízkej budúcnosti.