Úvod / Novinky / MIDPOINT Writers' Room 2021

Novinky

MIDPOINT Writers' Room 2021

Účelom programu MIDPOINT Writers’ Room je zdokonaľovanie scenáristických schopností a sprostredkovanie praktických znalostí týkajúcich sa tzv. writers’ roomu. Je určený scenáristom a producentom.

Uzávierka prihlášok: 15. august 2021

Program 5-denného workshopu tvoria prednášky, praktické cvičenia týkajúce sa písania scenárov a simulácie tzv. writers’ roomu. Účastníci budú mať možnosť zoznámiť sa so štruktúrou, hierarchiou a procesmi, ktoré prebiehajú vo writers’ roome z dvoch perspektív.

Akceptujeme:

*scenáristov a píšucich producentov (aktívna rola v programe)
*producentov (observačná rola v programe)

Termín: 18.–23. 10. 2021, Praha, ČR

Uzávierka prihlášok: 15. august 2021

https://www.midpoint-institute.eu/programs/222-midpoint-writers-room-2021