Úvod / O nás / Náš tím / Marta Lamperová

O nás

Marta Lamperová

Marta Lamperová

Roky sa venovala medzinárodnému predaju filmových práv (mdc.international, Nemecko), festivalovej propagácii a stratégiám predaja prevažne východoeurópskych filmov. Od roku 2008 pracovala ako riaditeľka sekcie SPI – Film Europe, zameranej na propagáciu a predaj filmových práv slovenských a českých filmov. Stojí za zahraničným úspechom slovenských filmov Nedodržaný sľub, Líštičky, Ženy môjho muža a Nebo, peklo…zem. Pôsobí ako lektorka a decission maker medzinárodných programov pre producentov hraných a dokumentárnych filmov, ako EAVE, Eastern European Alliance/Train East Workshop, Thessaloniki Coproduction Forum, Screen Leaders Ireland a bola štipendistkou prestížneho NIPKOW programu v Berlíne. V súčastnosti pôsobí ako vedúca Katedry produkcie na FAMU a prednáša o vývoji audiovizuálnych diel a ich propagácii na Univerzite Karlovej v Prahe, VŠE, Train East Alliance, Ex Oriente. 

marta@character-fda.eu