Úvod / O nás / O nás

O nás

O nás

CHARACTER Film Development Association ponúka slovenským filmovým tvorcom odborné poradenstvo vo forme konzultácií a workshopov, zameraných na vývoj filmových projektov (dramaturgické, finančné, marketingové, propagačné a distribučné stratégie) s cieľom napomôcť tvorcom a ich projektom k úspechu nielen v lokálnom, ale i medzinárodnom kontexte.

Občianske združenie CHARACTER vytvára platformu pre výmenu vedomostí, skúseností a aktuálnych trendov v medzinárodnom audiovizuálnom prostredí.
Cieľom združenia je okrem iného aj získavanie kontaktov na ďalších potenciálnych partnerov v zahraničí a osvojovanie si štandardných profesijných techník potrebných pre kvalitnú prípravu, následnú úspešnú realizáciu a distribúciu filmových projektov na medzinárodnej úrovni.