Úvod / Osobné údaje / Poučenie darcu ako dotknutej osoby o spracovaní jeho osobných údajov

Osobné údaje

Poučenie darcu ako dotknutej osoby o spracovaní jeho osobných údajov