Úvod / Press / 2011 / Medzinárodný dramaturgický program MIDPOINT

2017    2015    2014    2013    2012    2011   
Press

Medzinárodný dramaturgický program MIDPOINT

Tlačová správa (Bratislava, 26. 4. 2011)

V roku 2011 sa uskutoční druhý ročník medzinárodného programu dramaturgických workshopov MIDPOINT.
Vznik programu iniciovalo päť európskych vysokých filmových škôl – bratislavská VŠMU, pražská FAMU a filmové školy v Lodži, Budapešti a Bukurešti.
Cieľom programu je ponúknuť študentom a čerstvým absolventom dramaturgiu ich projektov a podporiť spoluprácu scenáristu, režiséra a producenta pri vývoji filmového projektu.

Realizácia programu sa opäť sa uskutoční formou dvoch intenzívnych workshopov. Prvý workshop sa bude konať v rámci Art Film Fest Trenčianske Teplice a druhý v Českej republike.
Náplňou oboch workshopov bude intenzívna práca v skupinách – analýza scenárov, odborné prednášky a master classes s renomovanými filmovými tvorcami so skúsenosťami z Európy a USA. Jedným z hlavných lektorov na tohtoročnom workshope v Trenčianskych Tepliciach bude i svetoznámy renomovaný scenárista Jean Claude Carriére, ktorý spolupracoval napríklad s Milošom Formanom a Luisom Buňuelom.
Na prvý druhý ročník programu MIDPOINT bude vybraných 14 projektov z celkových 42 prihlásených.
Na záver druhého workshopu MIDPOINT udelí Cenu za najlepší celovečerný projekt (v hodnote 1500 Euro) a Cenu za najlepší krátkometrážny projekt (1000 EUR). V minulom roku bol Cenou za najlepší celovečerný projekt ocenený scenár Barbory Hrínovej a producentky Barbary Hessovej „Pred odletom“.

Program MIDPOINT je podporený programom MEDIA, Audiovizuálnym fondom SR a Ministerstvom kultúry ČR.

Partnerom programu na Slovensku je CHARACTER: Film Development Association.

Ďalšia uzávierka pre podanie prihlášok na program MIDPOINT bude 18. 3. 2012.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 May 26 2019 19:54:28
SET NAMES 'utf8'
Timing: May 26 2019 19:54:28
Module start 'content'
Error: eZTemplate @ design/character/override/templates/full/article.tpl:43[12] May 26 2019 19:54:28
No such attribute for array(11): star_rating
Choose one of following: title, short_title, heading, intro, body,
             enable_comments, image, caption, publish_date,
             unpublish_date, tags
Warning: eZTemplate:attribute_view_gui @ design/character/override/templates/full/article.tpl:43[12] May 26 2019 19:54:28
Parameter attribute is not an object
Timing: May 26 2019 19:54:28
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText May 26 2019 19:54:28
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZTags'
Timing: May 26 2019 19:54:29
Script end

Main resources:

Total runtime0.4501 sec
Peak memory usage11,776.0000 KB
Database Queries49

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Module start 'content' 0.03740.1477 2,197.18754,333.3125
Module end 'content' 0.18510.2649 6,530.50003,808.8359
Script end 0.4499  10,339.3359 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.02044.5244300.0007
Check MTime0.00952.1032300.0003
Mysql Total
Mysql_queries0.048910.8651490.0010
Looping result0.00230.5136470.0000
TS translator
TS init0.01282.838160.0021
TS cache load0.00440.976060.0007
TS context load0.00340.747660.0006
Template Total0.414792.130.1382
Template load0.03828.488430.0127
String conversion in template resource0.00140.3182270.0001
Template parser: create text elements0.02505.5551270.0009
Template parser: remove whitespace0.00681.5200270.0003
Template parser: construct tree0.109324.2934270.0040
Template load and register function0.00661.4605100.0007
Template processing0.376383.607530.1254
states
state_id_array0.00110.236410.0011
state_identifier_array0.00110.246020.0006
Override
Cache load0.00541.2058370.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00240.543720.0012
Fetch class attribute name0.00240.526120.0012
XML
Image XML parsing0.00220.482320.0011
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.016320.0000
General
dbfile0.00100.2195100.0001
String conversion0.00040.0984290.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

CSS/JS files loaded with "ezjscPacker" during request:

CacheTypePacklevelSourceFiles
CSS0extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/core.css
design/standard/stylesheets/debug.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/pagelayout.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/content.css
extension/ezwt/design/standard/stylesheets/websitetoolbar.css
CSS0design/character/stylesheets/site-content.css
design/character/stylesheets/site-colors.css
design/character/stylesheets/classes-colors.css
JS0extension/ezwebin/design/ezwebin/javascript/insertmedia.js

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article.tpldesign/character/override/templates/full/article.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/line.tplEdit templateOverride template
1parts/related_content.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/related_content.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1page_head_displaystyles.tpl<No override>design/standard/templates/page_head_displaystyles.tplEdit templateOverride template
1page_head.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_head.tplEdit templateOverride template
1canonical_link.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/canonical_link.tplEdit templateOverride template
1link.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/link.tplEdit templateOverride template
1page_head_style.tpl<No override>design/character/templates/page_head_style.tplEdit templateOverride template
1page_head_script.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_head_script.tplEdit templateOverride template
1page_header.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header.tplEdit templateOverride template
1page_header_languages.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_languages.tplEdit templateOverride template
1page_header_links.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_links.tplEdit templateOverride template
1page_header_logo.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_logo.tplEdit templateOverride template
1page_header_searchbox.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_searchbox.tplEdit templateOverride template
1page_topmenu.tpl<No override>design/character/templates/page_topmenu.tplEdit templateOverride template
1menu/flat_top.tpl<No override>design/character/templates/menu/flat_top.tplEdit templateOverride template
1page_toppath.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tplEdit templateOverride template
1parts/path.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tplEdit templateOverride template
1page_mainarea.tpl<No override>design/character/templates/page_mainarea.tplEdit templateOverride template
1page_footer.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_footer.tplEdit templateOverride template
1page_footer_script.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_footer_script.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
1setup/clear_cache.tpl<No override>design/standard/templates/setup/clear_cache.tplEdit templateOverride template
1setup/quick_settings.tpl<No override>design/standard/templates/setup/quick_settings.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 31
 Number of unique templates used: 27

Time used to render debug report: 0.0011 secs