Úvod / Projekty / 2014 / MIDPOINT 2014: Medzinárodné dramaturgické workshopy

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projekty

MIDPOINT 2014: Medzinárodné dramaturgické workshopy

MIDPOINT je medzinárodný výukový program ponúkajúci študentom a mladým filmovým profesionálom dramaturgiu projektov a podporu v tvorivom procese vývoja diela. Trojmesačný výukový program aj tento rok zahŕňa 2 letné workshopy a online konzultácie s lektormi.

Program na Slovensku organizuje občianske združenie Character: Film Development Association v spolupráci s pražskou filmovou školou FAMU. Partnermi projektu sú filmové školy - VŠMU, PWSFTViT v Lodži, SZFE v Budapešti, UNATC v Bukurešti a dffb v Berlíne.

MIDPOINT ponúka účastníkom:

 • dramaturgiu ich projektov
 • možnosť vyskúšať si medzinárodnú spoluprácu pri vývoji scenára
 • prepojenie medzi scenáristami, režisérmi a producentmi a tým ponúknuť možnosť získania kontaktov pre ďalšiu spoluprácu

Program sa skladá z dvoch workshopov:

Workshop 1
21. – 26. júna 2014, Trenčianske Teplice (v spolupráci s festivalom MFF Art Film Fest)
 Workshop 2
23.- 30. augusta 2014, Poněšice a Praha, Česká republika

Účastnícky poplatok:

 • 100 EUR (oba workshopy) pre účastníkov z partnerských škôl (VŠMU, FAMU, PWSFTViT, SZFE, UNATC, dffb)
 • 240 EUR (oba workshopy) pre účastníkov z iných európskych filmových škôl

Najlepším projektom budú na konci druhého workshopu udelené finančné ceny 1000 EUR (krátkometrážny projekt) a 1500 EUR (celovečerný projekt).

midpointcenter@famu.cz www.midpointcenter.eu

 

Projekt finančne podporili:

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 May 26 2019 19:48:30
SET NAMES 'utf8'
Timing: May 26 2019 19:48:30
Module start 'content'
Error: eZTemplate @ design/character/override/templates/full/article.tpl:43[12] May 26 2019 19:48:30
No such attribute for array(11): star_rating
Choose one of following: title, short_title, heading, intro, body,
             enable_comments, image, caption, publish_date,
             unpublish_date, tags
Warning: eZTemplate:attribute_view_gui @ design/character/override/templates/full/article.tpl:43[12] May 26 2019 19:48:30
Parameter attribute is not an object
Timing: May 26 2019 19:48:30
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText May 26 2019 19:48:30
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZTags'
Timing: May 26 2019 19:48:31
Script end

Main resources:

Total runtime0.3632 sec
Peak memory usage12,288.0000 KB
Database Queries52

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Module start 'content' 0.03500.1663 2,196.88284,896.0859
Module end 'content' 0.20130.1618 7,092.96883,810.0156
Script end 0.3631  10,902.9844 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01664.5693300.0006
Check MTime0.00721.9935300.0002
Mysql Total
Mysql_queries0.02005.4992520.0004
Looping result0.00180.4851500.0000
TS translator
TS init0.01062.906760.0018
TS cache load0.00371.015660.0006
TS context load0.00280.760960.0005
Template Total0.323689.130.1079
Template load0.03228.858030.0107
String conversion in template resource0.00120.3378310.0000
Template parser: create text elements0.02115.8047310.0007
Template parser: remove whitespace0.00591.6356310.0002
Template parser: construct tree0.088624.3974310.0029
Template load and register function0.00802.1898110.0007
Template processing0.291380.194130.0971
states
state_id_array0.00060.158010.0006
state_identifier_array0.00070.188120.0003
Override
Cache load0.00561.5445480.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00200.559420.0010
Fetch class attribute name0.00220.599320.0011
XML
Image XML parsing0.00160.441620.0008
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.020320.0000
General
dbfile0.00090.2387100.0001
String conversion0.00040.1033330.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

CSS/JS files loaded with "ezjscPacker" during request:

CacheTypePacklevelSourceFiles
CSS0extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/core.css
design/standard/stylesheets/debug.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/pagelayout.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/content.css
extension/ezwt/design/standard/stylesheets/websitetoolbar.css
CSS0design/character/stylesheets/site-content.css
design/character/stylesheets/site-colors.css
design/character/stylesheets/classes-colors.css
JS0extension/ezwebin/design/ezwebin/javascript/insertmedia.js

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article.tpldesign/character/override/templates/full/article.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
5content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/li.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/li.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/ul.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/ul.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/line.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tplEdit templateOverride template
1parts/related_content.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/related_content.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1page_head_displaystyles.tpl<No override>design/standard/templates/page_head_displaystyles.tplEdit templateOverride template
1page_head.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_head.tplEdit templateOverride template
1canonical_link.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/canonical_link.tplEdit templateOverride template
1link.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/link.tplEdit templateOverride template
1page_head_style.tpl<No override>design/character/templates/page_head_style.tplEdit templateOverride template
1page_head_script.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_head_script.tplEdit templateOverride template
1page_header.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header.tplEdit templateOverride template
1page_header_languages.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_languages.tplEdit templateOverride template
1page_header_links.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_links.tplEdit templateOverride template
1page_header_logo.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_logo.tplEdit templateOverride template
1page_header_searchbox.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_searchbox.tplEdit templateOverride template
1page_topmenu.tpl<No override>design/character/templates/page_topmenu.tplEdit templateOverride template
1menu/flat_top.tpl<No override>design/character/templates/menu/flat_top.tplEdit templateOverride template
1page_toppath.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tplEdit templateOverride template
1parts/path.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tplEdit templateOverride template
1page_mainarea.tpl<No override>design/character/templates/page_mainarea.tplEdit templateOverride template
1page_footer.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_footer.tplEdit templateOverride template
1page_footer_script.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_footer_script.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
1setup/clear_cache.tpl<No override>design/standard/templates/setup/clear_cache.tplEdit templateOverride template
1setup/quick_settings.tpl<No override>design/standard/templates/setup/quick_settings.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 40
 Number of unique templates used: 31

Time used to render debug report: 0.0009 secs