Úvod / Projekty / 2014 / MIDPOINT 2014: workshop Dramaturgia v strižni

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projekty

MIDPOINT 2014: workshop Dramaturgia v strižni

Article index

  1. Úvod
  2. Lektori

MIDPOINT - workshop Dramaturgia v strižni je workshop platformy MIDPOINT, ktorý sa zameriava na štádium hrubého strihu. 4-dňový workshop ponúka dramaturgické konzultácie s hollywoodským strihačom a profesorom Normanom Hollynom.

Termín a miesto konania:
Kategória: workshop
Oblasť: krátke a celovečerné filmy v štádiu hrubého strihu
Cieľová skupina: režiséri a strihači (absolventi a autori prvého či druhého celovečerného filmu)

MIDPOINT - workshop Dramaturgia v strižni je workshop platformy MIDPOINT, ktorý sa zameriava na štádium hrubého strihu.
4-dňový workshop ponúka dramaturgické konzultácie s hollywoodským strihačom a profesorom Normanom Hollynom.

Po absolvovaní workshopu, účastníci budú môcť skonzultovať svoje prepracované filmy prostredníctvom ďalšej online session.
Workshop je otvorený režisérom a strihačom krátkych alebo dlhometrážnych filmov v štádiu hrubého strihu, nedávnym absolventom filmových škôl, či prípadne autorom prvého či druhého celovečerného filmu. Workshop sa bude konať v anglickom jazyku.

Uzávierka: 9. 11. 2014
Poplatok: 100 € / osoba (zahŕňa ubytovanie a materiály potrebné k workshopu; cestovné náklady nie sú súčasťou poplatku)

POŽIADAVKY NA PROJEKT

  • pilot (dlhý 3 - 7 min.; s anglickými titulkami)
  • 2 scény z hrubého zostrihu (s anglickými titulkami)
  • 1 strana synopsy projektu
  • CV režiséra a strihača

Prihlášku spolu s materiálmi posielajte na: midpointcenter@famu.cz