Úvod / Projekty / 2015 / MIDPOINT 2015 - Dramaturgický workshop pre filmových profesionálov

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projekty

MIDPOINT 2015 - Dramaturgický workshop pre filmových profesionálov

Tvorivým dvojiciam scenáristov a producentov je určený trojdenný workshop zameraný na analýzu scenárov celovečerných hraných a animovaných filmov. Workshop bude prebiehať formou diskusie v menšej skupine, jeho súčasťou budú aj individuálne stretnutia s lektorom a odborná prednáška. 

Uzávierka prihlášok: 24. 5. 2015 

Termín: 21. – 23. 6. 2015 
Miesto: Trenčianske Teplice (počas MFF Art Film Fest)
Uzávierka: 24. 5. 2015
Cieľová skupina: tvorivá dvojica scenárista - producent

Workshop zameraný na analýzu scenárov celovečerných hraných a animovaných filmov. Pracuje s tvorivým tímom v kombinácii scenárista – producent a prebieha v slovenskom jazyku.

Trojdenná práca na workshope bude vychádzať z princípu analýzy konkrétneho scenára a bude takisto zahŕňať odbornú prednášku. Workshop bude prebiehať formou diskusie v menšej skupine a jeho súčasťou budú aj individuálne stretnutia s lektorom. Po skončení workshopu dostanú účastníci navyše možnosť on-line konzultácie novej verzie scenára.

Program na Slovensku organizuje občianske združenie CHARACTER – Film Development Association v spolupráci s MIDPOINT: Central European Script Center. Je realizovaný s podporou Audiovizuálneho fondu.

Požiadavky na prijatie:

 • scenár celovečerného hraného filmu al. rozpracovaný treatment
 • synopsa (max. 1 strany)
 • CV scenáristu
 • CV producenta
 • motivačný list scenáristu
 • vyplnená prihláška

Prihlášku spolu s materiálmi posielajte na: midpointcenter@famu.cz

Účastnícky poplatok: 

250 € (lektorský poplatok, strava, ubytovanie)

Lektor:

Martin Daniel (USA) 

Scenárista, pedagóg a dramaturg s rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami. V súčasnosti vyučuje na University of Southern California. Scenáre konzultoval aj v programe North by Northwest, bol lektorom na FAMU v Prahe, viedol kurzy pre Screen Training Ireland, UNESCO a iné organizácie. V jeho filmografii sa nachádzajú tituly ako C[r]ook, Kaliber Deluxe, Misery Harbour, a Tommy and the Wildcat. Od roku 1991 Martin školí európskych producentov vo vývoji scenárov na EAVE.

Podrobné informácie o projekte nájdete na:
www.midpointcenter.eu

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 May 26 2019 20:26:20
SET NAMES 'utf8'
Timing: May 26 2019 20:26:20
Module start 'content'
Error: eZTemplate @ design/character/override/templates/full/article.tpl:43[12] May 26 2019 20:26:20
No such attribute for array(11): star_rating
Choose one of following: title, short_title, heading, intro, body,
             enable_comments, image, caption, publish_date,
             unpublish_date, tags
Warning: eZTemplate:attribute_view_gui @ design/character/override/templates/full/article.tpl:43[12] May 26 2019 20:26:20
Parameter attribute is not an object
Timing: May 26 2019 20:26:20
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText May 26 2019 20:26:20
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZTags'
Timing: May 26 2019 20:26:20
Script end

Main resources:

Total runtime0.3688 sec
Peak memory usage12,544.0000 KB
Database Queries52

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Module start 'content' 0.04180.1734 2,197.10944,949.4609
Module end 'content' 0.21520.1535 7,146.57033,812.3203
Script end 0.3687  10,958.8906 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01724.6592300.0006
Check MTime0.00681.8333300.0002
Mysql Total
Mysql_queries0.01443.8939520.0003
Looping result0.00170.4599500.0000
TS translator
TS init0.01082.939860.0018
TS cache load0.00391.055260.0006
TS context load0.00290.790160.0005
Template Total0.321187.030.1070
Template load0.03298.914530.0110
String conversion in template resource0.00120.3205320.0000
Template parser: create text elements0.02065.5795320.0006
Template parser: remove whitespace0.00571.5437320.0002
Template parser: construct tree0.085623.2202320.0027
Template load and register function0.00832.2481110.0008
Template processing0.288078.099530.0960
states
state_id_array0.00050.147010.0005
state_identifier_array0.00080.216620.0004
Override
Cache load0.00581.5620600.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00160.427120.0008
Fetch class attribute name0.00150.402920.0007
XML
Image XML parsing0.00130.365220.0007
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.021320.0000
General
dbfile0.00080.2303100.0001
String conversion0.00040.0990340.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

CSS/JS files loaded with "ezjscPacker" during request:

CacheTypePacklevelSourceFiles
CSS0extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/core.css
design/standard/stylesheets/debug.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/pagelayout.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/content.css
extension/ezwt/design/standard/stylesheets/websitetoolbar.css
CSS0design/character/stylesheets/site-content.css
design/character/stylesheets/site-colors.css
design/character/stylesheets/classes-colors.css
JS0extension/ezwebin/design/ezwebin/javascript/insertmedia.js

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article.tpldesign/character/override/templates/full/article.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
6content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
6content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
4content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/line.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/li.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/li.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/ul.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/ul.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tplEdit templateOverride template
1parts/related_content.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/related_content.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1page_head_displaystyles.tpl<No override>design/standard/templates/page_head_displaystyles.tplEdit templateOverride template
1page_head.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_head.tplEdit templateOverride template
1canonical_link.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/canonical_link.tplEdit templateOverride template
1link.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/link.tplEdit templateOverride template
1page_head_style.tpl<No override>design/character/templates/page_head_style.tplEdit templateOverride template
1page_head_script.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_head_script.tplEdit templateOverride template
1page_header.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header.tplEdit templateOverride template
1page_header_languages.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_languages.tplEdit templateOverride template
1page_header_links.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_links.tplEdit templateOverride template
1page_header_logo.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_logo.tplEdit templateOverride template
1page_header_searchbox.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_searchbox.tplEdit templateOverride template
1page_topmenu.tpl<No override>design/character/templates/page_topmenu.tplEdit templateOverride template
1menu/flat_top.tpl<No override>design/character/templates/menu/flat_top.tplEdit templateOverride template
1page_toppath.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tplEdit templateOverride template
1parts/path.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tplEdit templateOverride template
1page_mainarea.tpl<No override>design/character/templates/page_mainarea.tplEdit templateOverride template
1page_footer.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_footer.tplEdit templateOverride template
1page_footer_script.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_footer_script.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
1setup/clear_cache.tpl<No override>design/standard/templates/setup/clear_cache.tplEdit templateOverride template
1setup/quick_settings.tpl<No override>design/standard/templates/setup/quick_settings.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 49
 Number of unique templates used: 32

Time used to render debug report: 0.0009 secs