Úvod / Projekty / 2015 / MIDPOINT 2015 - Medzinárodné dramaturgické workshopy

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projekty

MIDPOINT 2015 - Medzinárodné dramaturgické workshopy

Medzinárodný vzdelávací program MIDPOINT: Central European Script Center je určený študentom a mladým filmovým profesionálom. Program vznikol v roku 2010 na pražskej FAMU a jeho cieľom je posilniť spoluprácu medzi scenáristami, režisérmi a producentmi v procese rozvoja filmového scenára. Do programu sa môžu prihlásiť filmoví tvorcovia s projektom prvého alebo druhého celovečerného projektu (hraný alebo animovaný) alebo s projektom animovaného filmu (absolventského alebo profesionálneho). Špeciálny follow-up program ponúka možnosť konzultácie aj bývalým účastníkom. 

Uzávierka prihlášok workshopov MIDPOINT: 23. 3. 2015 
Uzávierka prihlášok Follow-up platformy: 15. 5. 2015  

Program na Slovensku organizuje občianske združenie Character: Film Development Association v spolupráci s pražskou filmovou školou FAMU.

Oblasť: prvý alebo druhý celovečerný film (hraný alebo animovaný), krátkometrážny film (absolventský alebo profesionálny)
Cieľová skupina: študenti, mladí filmoví profesionáli

Program sa skladá z dvoch rezidenčných workshopov a on-line konzultácii:

Workshop I: 20. - 26. jún 2015, Trenčianske Teplice (v spolupráci s festivalom MFF Art Film Fest)

Workshop II: 22. - 30 august 2015, Praha, Poněšice, Česká republika

Požiadavky:

 • dokončený scenár alebo prepracovaný treatment
 • spolupracujúci producent
 • účasť scenáristu / režiséra a producenta

Uzávierka: marec 22. 3. 2015

Účastnícky poplatok:

 • 500 € pre filmových profesionálov
 • 200 € pre študentov (je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu vydané školou)
 • Poplatok zahŕňa ubytovanie, stravu a školné na oboch workshopoch.

Prihláška: k dispozícii na webstránke MIDPOINT

Follow-up platforma pre absolventov MIDPOINTu

Niekoľko miest v každom workshope je ponúknutých aj bývalým účastníkom MIDPOINTu. Absolventi sa môžu prihlásiť na konzultáciu s prepracovanejšou verziou scenára alebo hrubým strihom filmu na dramaturgickú konzultáciu v strižni.

Doba konzultácie: 2 - 3 dni počas jedného z workshopov
Účastnícky poplatok: 100 € na účastníka
Poplatok zahŕňa ubytovanie, stravu a školné na workshope.
Uzávierka prihlášok: 15. 5. 2015

www.midpoint-center.eu
midpointcenter@famu.cz

Projekt finančne podporili:

00AVF
00media
00ministry
00Visegrad
00Statnifond

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 May 26 2019 20:25:58
SET NAMES 'utf8'
Timing: May 26 2019 20:25:58
Module start 'content'
Error: eZTemplate @ design/character/override/templates/full/article.tpl:43[12] May 26 2019 20:25:58
No such attribute for array(11): star_rating
Choose one of following: title, short_title, heading, intro, body,
             enable_comments, image, caption, publish_date,
             unpublish_date, tags
Warning: eZTemplate:attribute_view_gui @ design/character/override/templates/full/article.tpl:43[12] May 26 2019 20:25:58
Parameter attribute is not an object
Timing: May 26 2019 20:25:58
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText May 26 2019 20:25:58
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZTags'
Timing: May 26 2019 20:25:58
Script end

Main resources:

Total runtime0.4666 sec
Peak memory usage13,824.0000 KB
Database Queries79

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Module start 'content' 0.04030.2619 2,196.88286,417.0469
Module end 'content' 0.30220.1643 8,613.92973,807.1563
Script end 0.4665  12,421.0859 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01593.4032300.0005
Check MTime0.00661.4096300.0002
Mysql Total
Mysql_queries0.03136.7127790.0004
Looping result0.00240.5107770.0000
TS translator
TS init0.00992.124760.0017
TS cache load0.00350.740560.0006
TS context load0.00250.537660.0004
Template Total0.422890.630.1409
Template load0.02425.190330.0081
String conversion in template resource0.00130.2811380.0000
Template parser: create text elements0.02415.1566380.0006
Template parser: remove whitespace0.00661.4196380.0002
Template parser: construct tree0.098621.1244380.0026
Template load and register function0.00521.1136110.0005
Template processing0.398485.391130.1328
states
state_id_array0.00280.610360.0005
state_identifier_array0.00260.557070.0004
Override
Cache load0.00741.5883840.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00150.317870.0002
Fetch class attribute name0.00150.328170.0002
XML
Image XML parsing0.03337.141070.0048
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.024270.0000
General
dbfile0.02795.9838300.0009
String conversion0.00040.0879400.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

CSS/JS files loaded with "ezjscPacker" during request:

CacheTypePacklevelSourceFiles
CSS0extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/core.css
design/standard/stylesheets/debug.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/pagelayout.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/content.css
extension/ezwt/design/standard/stylesheets/websitetoolbar.css
CSS0design/character/stylesheets/site-content.css
design/character/stylesheets/site-colors.css
design/character/stylesheets/classes-colors.css
JS0extension/ezwebin/design/ezwebin/javascript/insertmedia.js

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article.tpldesign/character/override/templates/full/article.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
11content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
5content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/line.tplEdit templateOverride template
4content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
4content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/li.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/li.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/ul.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/ul.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tplEdit templateOverride template
5content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
5content/view/embed.tplembed/image.tplextension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
5content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
5content/datatype/view/ezxmltags/td.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/td.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/tr.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/tr.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/table.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/table.tplEdit templateOverride template
1parts/related_content.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/related_content.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1page_head_displaystyles.tpl<No override>design/standard/templates/page_head_displaystyles.tplEdit templateOverride template
1page_head.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_head.tplEdit templateOverride template
1canonical_link.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/canonical_link.tplEdit templateOverride template
1link.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/link.tplEdit templateOverride template
1page_head_style.tpl<No override>design/character/templates/page_head_style.tplEdit templateOverride template
1page_head_script.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_head_script.tplEdit templateOverride template
1page_header.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header.tplEdit templateOverride template
1page_header_languages.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_languages.tplEdit templateOverride template
1page_header_links.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_links.tplEdit templateOverride template
1page_header_logo.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_logo.tplEdit templateOverride template
1page_header_searchbox.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_searchbox.tplEdit templateOverride template
1page_topmenu.tpl<No override>design/character/templates/page_topmenu.tplEdit templateOverride template
1menu/flat_top.tpl<No override>design/character/templates/menu/flat_top.tplEdit templateOverride template
1page_toppath.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tplEdit templateOverride template
1parts/path.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tplEdit templateOverride template
1page_mainarea.tpl<No override>design/character/templates/page_mainarea.tplEdit templateOverride template
1page_footer.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_footer.tplEdit templateOverride template
1page_footer_script.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_footer_script.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
1setup/clear_cache.tpl<No override>design/standard/templates/setup/clear_cache.tplEdit templateOverride template
1setup/quick_settings.tpl<No override>design/standard/templates/setup/quick_settings.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 78
 Number of unique templates used: 38

Time used to render debug report: 0.0009 secs