Úvod / Projekty / 2015 / MIDPOINT 2015 - Story Launch

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projekty

MIDPOINT 2015 - Story Launch

Program Story Launch je zameraný na vývoj epizodických televíznych seriálov, zložený z dvoch rezidenčných workshopov a určený scenáristom, producentom, režisérom, telvíznym producentom, televíznym dramaturgom a študentom. 

Uzávierka prihlášok: 22. 3. 2015 

Program Story Launch je zameraný na vývoj kvalitných epizodických televíznych seriálov, určený záujemcom:

 • s projektom (scenáristi alebo tímy scenáristov + producent alebo režisér) polhodinových (25 - 30 min.) alebo hodinových (40 - 60 min.) epizód
 • bez projektu (scenáristi, producenti, režiséri, televízni producenti a dramaturgovia)

Oblasť:

televízne seriály (25 - 30 min. / 40 - 60 min.)

Cieľová skupina:

scenáristi, producenti, režiséri, televízni producenti, televízni dramaturgovia, študenti

Program sa skladá z dvoch rezidenčných workshopov:

Workshop I: 26. apríla – 2. mája 2015 / Plzeň, Česká republika (počas Finále Plzeň)
Workshop II: jeseň 2015 / TBA

Účasť na Workshope I:

Účastníci s vlastným projektom budú rozvíjať koncept svojho seriálu a pilotného scenára v konštruktívnom prostredí za spolupráce celej skupiny. 
Účastníci bez projektu sa budú podieľať na vývoji projektov ostatných scenáristov.
Obe skupiny budú analyzovať a rozoberať súčasné európske a americké televízne seriály a budú sa snažiť osvojiť si základné prvky písania pre televíziu.

Účasť na Workshope II:

Po absolvovaní Workshopu I budú vybraní účastníci s projektom prizvaní, aby svoj seriál ďalej rozvíjali v rámci workshopu pre pokročilých, kde budú mať možnosť konzultovať s viacerými lektormi z celého sveta. 
Vybraní absolventi bez scenára s budú môcť do Workshopu II prihlásiť s vlastným projektom.

Uzávierka prihlášok: 22. 3. 2015

Účastnícke poplatky za Workshop I:

 • prvý účastník s projektom - 400 €, každý ďalší účastník - 300 €
 • účastník bez projektu - 300 €
 • študenti filmových škôl s projektom alebo bez - 200 € (požaduje sa potvrdenie o štúdiu zo školy)

Poplatok zahŕňa lektora, ubytovanie a stranu na Workshope I. Cestovné náklady nie sú hradené.

Prihláška: na stiahnutie na webstránke MIDPOINT

www.midpoint-center.eu
midpointcenter@famu.cz

Projekt finančne podporili:

00media
00ministry

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 May 26 2019 20:25:22
SET NAMES 'utf8'
Timing: May 26 2019 20:25:22
Module start 'content'
Error: eZTemplate @ design/character/override/templates/full/article.tpl:43[12] May 26 2019 20:25:22
No such attribute for array(11): star_rating
Choose one of following: title, short_title, heading, intro, body,
             enable_comments, image, caption, publish_date,
             unpublish_date, tags
Warning: eZTemplate:attribute_view_gui @ design/character/override/templates/full/article.tpl:43[12] May 26 2019 20:25:22
Parameter attribute is not an object
Timing: May 26 2019 20:25:22
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText May 26 2019 20:25:22
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZTags'
Timing: May 26 2019 20:25:22
Script end

Main resources:

Total runtime0.4257 sec
Peak memory usage13,312.0000 KB
Database Queries64

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Module start 'content' 0.03930.2425 2,196.55475,865.7500
Module end 'content' 0.28180.1438 8,062.30473,803.3203
Script end 0.4256  11,865.6250 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01573.6830300.0005
Check MTime0.00641.4949300.0002
Mysql Total
Mysql_queries0.02385.5799640.0004
Looping result0.00180.4323620.0000
TS translator
TS init0.01062.495960.0018
TS cache load0.00360.854360.0006
TS context load0.00270.637060.0005
Template Total0.381189.530.1270
Template load0.03197.485130.0106
String conversion in template resource0.00130.3170350.0000
Template parser: create text elements0.02375.5772350.0007
Template parser: remove whitespace0.00671.5813350.0002
Template parser: construct tree0.098023.0280350.0028
Template load and register function0.00771.8008110.0007
Template processing0.349182.011630.1164
states
state_id_array0.00130.301830.0004
state_identifier_array0.00140.339040.0004
Override
Cache load0.00681.6071700.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00160.373540.0004
Fetch class attribute name0.00240.552540.0006
XML
Image XML parsing0.00471.092740.0012
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.024040.0000
General
dbfile0.00160.3675180.0001
String conversion0.00040.0959370.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

CSS/JS files loaded with "ezjscPacker" during request:

CacheTypePacklevelSourceFiles
CSS0extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/core.css
design/standard/stylesheets/debug.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/pagelayout.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/content.css
extension/ezwt/design/standard/stylesheets/websitetoolbar.css
CSS0design/character/stylesheets/site-content.css
design/character/stylesheets/site-colors.css
design/character/stylesheets/classes-colors.css
JS0extension/ezwebin/design/ezwebin/javascript/insertmedia.js

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article.tpldesign/character/override/templates/full/article.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
12content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/li.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/li.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/ul.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/ul.tplEdit templateOverride template
5content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
4content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
4content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/line.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
2content/view/embed.tplembed/image.tplextension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
1parts/related_content.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/related_content.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1page_head_displaystyles.tpl<No override>design/standard/templates/page_head_displaystyles.tplEdit templateOverride template
1page_head.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_head.tplEdit templateOverride template
1canonical_link.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/canonical_link.tplEdit templateOverride template
1link.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/link.tplEdit templateOverride template
1page_head_style.tpl<No override>design/character/templates/page_head_style.tplEdit templateOverride template
1page_head_script.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_head_script.tplEdit templateOverride template
1page_header.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header.tplEdit templateOverride template
1page_header_languages.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_languages.tplEdit templateOverride template
1page_header_links.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_links.tplEdit templateOverride template
1page_header_logo.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_logo.tplEdit templateOverride template
1page_header_searchbox.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_searchbox.tplEdit templateOverride template
1page_topmenu.tpl<No override>design/character/templates/page_topmenu.tplEdit templateOverride template
1menu/flat_top.tpl<No override>design/character/templates/menu/flat_top.tplEdit templateOverride template
1page_toppath.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tplEdit templateOverride template
1parts/path.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tplEdit templateOverride template
1page_mainarea.tpl<No override>design/character/templates/page_mainarea.tplEdit templateOverride template
1page_footer.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_footer.tplEdit templateOverride template
1page_footer_script.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_footer_script.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
1setup/clear_cache.tpl<No override>design/standard/templates/setup/clear_cache.tplEdit templateOverride template
1setup/quick_settings.tpl<No override>design/standard/templates/setup/quick_settings.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 64
 Number of unique templates used: 35

Time used to render debug report: 0.0008 secs