Úvod / Projekty / 2017 / MIDPOINT 2017 - TV Launch

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projekty

MIDPOINT 2017 - TV Launch

Program MIDPOINT TV Launch 2017 je zameraný na vývoj minisérií a epizodických televíznych seriálov a zameriava sa predovšetkým na účastnícke tímy scenáristov s producentom, príp. aj režisérom, pochádzajúcich zo strednej a východnej Európy.

Uzávierka prihlášok: 16. 9. 2017

Program MIDPOINT TV Launch 2017 je zameraný na vývoj minisérií a epizodických televíznych seriálov. Vhodné sú tak televízne projekty polhodinových (25 - 30 min.) ako aj hodinových (40 - 60 min.) epizód. Dôraz sa kladie na obsahovo bohaté, presvedčivé príbehy a inovatívne seriálové koncepcie tak s vysokým, ako aj nízkym rozpočtom. Tvoria ho tri rezidenčné workshopy

Program sa zameriava predovšetkým na účastnícke tímy scenáristov s producentom alebo režisérom, pochádzajúcich zo strednej a východnej Európy, Balkánu, pobaltských krajín a širšej oblasti Stredomoria, so záujmom o kvalitnú televíznu produkciu.

Počas troch workshopov MIDPOINT TV Launch 2017 účastníci rozvíjajú koncept seriálu a pilotný scenár, analyzujú a rozberajú populárne televízne seriály. Zahrňujú tiež odborné prednášky hosťujúcich lektorov, individuálne konzultácie a skupinovú pracú s hlavným lektorom, či účasť producentského lektora, ktorý poskytne účastníkom informácie o európskom televíznom priemysle a pomôže im orientovať sa na televíznom trhu.

HBO Europe, partner MIDPOINTu, poskytne každoročnú finančnú cenu pre najlepší projekt, ktorú udelí na záverečnom workshope celého programu MIDPOINT TV Launch 2017.

Oblasť:

televízne seriály (25 - 30 min. / 40 - 60 min.)

Cieľová skupina:

 • s projektom – tímy scenáristov + producentov (prípadne režisérov)
 • bez projektu – producenti / televízni producenti, televízni dramaturgovia

Program sa skladá z troch rezidenčných workshopov:

Workshop I: 4. – 10. november 2016, Banská Štiavnica, Slovenská republika

Workshop II: 21. – 27. apríl 2017, Plzeň, Česká republika (v rámci Finále Plzeň)

Workshop III: 11. – 17. august 2017, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (v rámci FF Sarajevo)

Účastnícke poplatky:

 • prvý účastník s projektom – 1 500 € (500 € za každý workshop), každý ďalší účastník - 990 € (330 € za každý workshop)
 • účastník bez projektu – 1 200 € (500 € za každý workshop)

Poplatok zahŕňa lektorné, ubytovanie a stravu na workshope. Cestovné náklady nie sú hradené.

Prihláška: na stiahnutie na webstránke MIDPOINT

www.midpoint-center.eu

midpointcenter@famu.cz

Projekt finančne podporili: Program MEDIA Kreatívnej Európy, Ministerstvo kultúry ČR, Státní fond kinematografie, Audiovizuálny fond, Medzinárodný vyšehradský fond

Partneri projektu: CHARACTER – Film Development Association, HBO Europe, Finále Plzeň, FF Sarajevo, Barrandov Studio, Serial Eyes

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 May 26 2019 19:27:53
SET NAMES 'utf8'
Timing: May 26 2019 19:27:53
Module start 'content'
Error: eZTemplate @ design/character/override/templates/full/article.tpl:43[12] May 26 2019 19:27:54
No such attribute for array(11): star_rating
Choose one of following: title, short_title, heading, intro, body,
             enable_comments, image, caption, publish_date,
             unpublish_date, tags
Warning: eZTemplate:attribute_view_gui @ design/character/override/templates/full/article.tpl:43[12] May 26 2019 19:27:54
Parameter attribute is not an object
Timing: May 26 2019 19:27:54
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText May 26 2019 19:27:54
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZTags'
Timing: May 26 2019 19:27:54
Script end

Main resources:

Total runtime0.3870 sec
Peak memory usage12,544.0000 KB
Database Queries52

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Module start 'content' 0.02870.1752 2,196.44534,945.0391
Module end 'content' 0.20390.1829 7,141.48443,808.3125
Script end 0.3868  10,949.7969 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01503.8685300.0005
Check MTime0.00691.7786300.0002
Mysql Total
Mysql_queries0.03799.7946520.0007
Looping result0.00180.4723500.0000
TS translator
TS init0.00992.548160.0016
TS cache load0.00280.715360.0005
TS context load0.00200.525860.0003
Template Total0.357092.330.1190
Template load0.03057.890430.0102
String conversion in template resource0.00120.3208310.0000
Template parser: create text elements0.02145.5361310.0007
Template parser: remove whitespace0.00601.5502310.0002
Template parser: construct tree0.088022.7349310.0028
Template load and register function0.00631.6166110.0006
Template processing0.326384.330730.1088
states
state_id_array0.00050.129010.0005
state_identifier_array0.00090.220220.0004
Override
Cache load0.00551.4153590.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00150.375520.0007
Fetch class attribute name0.00140.371320.0007
XML
Image XML parsing0.00170.427520.0008
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.019420.0000
General
dbfile0.00090.2375100.0001
String conversion0.00040.1010330.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

CSS/JS files loaded with "ezjscPacker" during request:

CacheTypePacklevelSourceFiles
CSS0extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/core.css
design/standard/stylesheets/debug.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/pagelayout.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/content.css
extension/ezwt/design/standard/stylesheets/websitetoolbar.css
CSS0design/character/stylesheets/site-content.css
design/character/stylesheets/site-colors.css
design/character/stylesheets/classes-colors.css
JS0extension/ezwebin/design/ezwebin/javascript/insertmedia.js

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article.tpldesign/character/override/templates/full/article.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
11content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
4content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
4content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/li.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/li.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/ul.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/ul.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tplEdit templateOverride template
1parts/related_content.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/related_content.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1page_head_displaystyles.tpl<No override>design/standard/templates/page_head_displaystyles.tplEdit templateOverride template
1page_head.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_head.tplEdit templateOverride template
1canonical_link.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/canonical_link.tplEdit templateOverride template
1link.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/link.tplEdit templateOverride template
1page_head_style.tpl<No override>design/character/templates/page_head_style.tplEdit templateOverride template
1page_head_script.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_head_script.tplEdit templateOverride template
1page_header.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header.tplEdit templateOverride template
1page_header_languages.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_languages.tplEdit templateOverride template
1page_header_links.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_links.tplEdit templateOverride template
1page_header_logo.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_logo.tplEdit templateOverride template
1page_header_searchbox.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_searchbox.tplEdit templateOverride template
1page_topmenu.tpl<No override>design/character/templates/page_topmenu.tplEdit templateOverride template
1menu/flat_top.tpl<No override>design/character/templates/menu/flat_top.tplEdit templateOverride template
1page_toppath.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tplEdit templateOverride template
1parts/path.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tplEdit templateOverride template
1page_mainarea.tpl<No override>design/character/templates/page_mainarea.tplEdit templateOverride template
1page_footer.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_footer.tplEdit templateOverride template
1page_footer_script.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_footer_script.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
1setup/clear_cache.tpl<No override>design/standard/templates/setup/clear_cache.tplEdit templateOverride template
1setup/quick_settings.tpl<No override>design/standard/templates/setup/quick_settings.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 52
 Number of unique templates used: 31

Time used to render debug report: 0.0009 secs