Úvod / Projekty / 2017 / MIDPOINT Feature Launch 2017

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projekty

MIDPOINT Feature Launch 2017

Program MIDPOINT Feature Launch 2017 je profesionálny tréningový program určený pre tvorivé tímy filmárov, pozostávajúce zo scenáristov, producentov, režisérov. Päť mesiacov trvajúci program je určený pre mladých začínajúcich a nastupujúcich filmových profesionálov, ktorí vyvíjajú svoj prvý, či druhý celovečerný filmový projekt.

Uzávierka prihlášok: 24. 3. 2017

Program MIDPOINT Feature Launch 2017 je zameraný na vývoj prvých a druhých celovečerných filmových projektov, zložený z dvoch rezidenčných workshopov a určený scenáristom, producentom a režisérom.

Tento program vznikol s cieľom posilniť spoluprácu medzi scenáristom, producentom a režisérom, rovnako ako podporiť ich konštruktívne podieľanie sa na vývoji filmového scenára. Cez sprostredkovanie skúsenosti medzinárodnej spolupráce a intenzívneho nadväzovania kontaktov, program projektom tiež napomáha prenikať na medzinárodný trh.

Počas dvoch rezidenčných workshopov pracujú tvorivé tímy na vývoji scenára, rovnako ako na vývoji, výrobe a propagácii svojich projektov. V období medzi workshopmi prebiehajú on-line konzultácie šité na mieru každému projektu podľa potreby. Práca počas workshopov prebieha v menších skupinách, vedených medzinárodne uznávanými a skúsenými dramaturgmi - lektormi, sprevádzanými individuálnymi konzultáciami, či odbornými prednáškami.

Na konci druhého workshopu, bude jednému zo zúčastnených projektov udelená MIDPOINT Cena za vývoj, ktorá predstavuje 8.000 EUR.

Oblasť:

Prvé, alebo druhé celovečerné filmové projekty

Cieľová skupina:

scenáristi, producenti, režiséri

Program sa skladá z dvoch rezidenčných workshopov:

Workshop I: 10. júna – 16. júna 2017 / Ohrid, Macedónsko

Workshop II: 15. október – 21. október 2017 / Praha, Česká republika

Uzávierka prihlášok:  24. 3. 2017

Účastnícke poplatky za oba workshopy:

 • prvý účastník - 1000 €
 • každý ďalší účastník - 800 €

Poplatok zahŕňa lektorné, ubytovanie a stravu na oboch workshopoch. Cestovné náklady nie sú hradené.

Prihláška: na stiahnutie na webstránke MIDPOINT

www.midpoint-center.eu

midpointcenter@famu.cz

Projekt finančne podporili: Ministerstvo kultúry ČR, Státní fond kinematografie, Macedónska filmová agentúra

Partneri projektu: CHARACTER – Film Development Association, Asociace producentů v audiovizi, Connecting Cottbus

MIDPOINT Feature Launch - Rough Cut Atelier

V roku 2017 sa v rámci programu MIDPOINT Feature Launch uskutoční Rough Cut Atelier. Je určený pre projekty projekty vo fáze hrubého zostrihu a má za cieľ poskytnúť filmárom možnosť konzultácií priamo v strižni.

Rough Cut Atelier sa uskutoční tak v rámci Workshopu I, ako aj v rámci Workshopu II, pričom účastníci sa budú hlásiť v dvoch samostatných výzvach.

Uzávierky prihlášok na Rough Cut Atelier pre záujemcov, ktorí sa chcú prihlásiť na Workshop I, korešponduje s uzávierkou prihlášok na Feature Launch, t.j. 24. 3. 2017

Uzávierky prihlášok na Rough Cut Atelier pre záujemcov, ktorí sa chcú prihlásiť na Workshop II, bude 15.7.2017, v samostatnej výzve.

Účastnícky poplatok:

 • účastník - 500 € za workshop

Poplatok zahŕňa lektorné, ubytovanie a stravu na workshope. Cestovné náklady nie sú hradené.

Prihláška: na stiahnutie na webstránke MIDPOINT

www.midpoint-center.eu

midpointcenter@famu.cz

MIDPOINT Feature Launch – Shorts

MIDPOINT už tradične ponúka priestor aj pre krátkometrážne filmy, ktoré sa nachádzajú vo fáze vývoja. V roku 2017 sa bude MIDPOINT Shorts konať počas druhého rezidenčného workshopu programu MIDPOINT Feature Launch (15.- 21. 10. 2017) v Českej republike. 

Tento workshop na vývoj scenára a projektu krátkeho filmu je určený pre tvorivé tímy profesionálnych filmárov (scenárista, producent a režisér), rovnako ako pre absolventské projekty.

Uzávierka prihlášok je 15.7.2017

Účastnícky poplatok:

 • účastník - 500 €

Poplatok zahŕňa lektorné, ubytovanie a stravu na workshope. Cestovné náklady nie sú hradené.

Prihláška: na stiahnutie na webstránke MIDPOINT

www.midpoint-center.eu

midpointcenter@famu.cz

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 May 26 2019 19:28:39
SET NAMES 'utf8'
Timing: May 26 2019 19:28:39
Module start 'content'
Error: eZTemplate @ design/character/override/templates/full/article.tpl:43[12] May 26 2019 19:28:39
No such attribute for array(11): star_rating
Choose one of following: title, short_title, heading, intro, body,
             enable_comments, image, caption, publish_date,
             unpublish_date, tags
Warning: eZTemplate:attribute_view_gui @ design/character/override/templates/full/article.tpl:43[12] May 26 2019 19:28:39
Parameter attribute is not an object
Timing: May 26 2019 19:28:39
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText May 26 2019 19:28:39
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZTags'
Timing: May 26 2019 19:28:39
Script end

Main resources:

Total runtime0.3163 sec
Peak memory usage12,544.0000 KB
Database Queries52

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Module start 'content' 0.02970.1553 2,196.57034,988.5000
Module end 'content' 0.18500.1312 7,185.07033,812.9453
Script end 0.3162  10,998.0156 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01263.9887300.0004
Check MTime0.00581.8268300.0002
Mysql Total
Mysql_queries0.01394.4038520.0003
Looping result0.00160.4950500.0000
TS translator
TS init0.00752.385860.0013
TS cache load0.00200.640060.0003
TS context load0.00140.432960.0002
Template Total0.283789.730.0946
Template load0.02126.712330.0071
String conversion in template resource0.00100.3103310.0000
Template parser: create text elements0.01605.0656310.0005
Template parser: remove whitespace0.00451.4178310.0001
Template parser: construct tree0.066020.8637310.0021
Template load and register function0.00421.3388110.0004
Template processing0.262482.961830.0875
states
state_id_array0.00060.202310.0006
state_identifier_array0.00100.303220.0005
Override
Cache load0.00441.3826880.0000
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00110.343620.0005
Fetch class attribute name0.00100.326920.0005
XML
Image XML parsing0.00120.393620.0006
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.015820.0000
General
dbfile0.00090.2937100.0001
String conversion0.00030.0978330.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

CSS/JS files loaded with "ezjscPacker" during request:

CacheTypePacklevelSourceFiles
CSS0extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/core.css
design/standard/stylesheets/debug.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/pagelayout.css
extension/ezwebin/design/ezwebin/stylesheets/content.css
extension/ezwt/design/standard/stylesheets/websitetoolbar.css
CSS0design/character/stylesheets/site-content.css
design/character/stylesheets/site-colors.css
design/character/stylesheets/classes-colors.css
JS0extension/ezwebin/design/ezwebin/javascript/insertmedia.js

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article.tpldesign/character/override/templates/full/article.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
24content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
6content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
6content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltags/li.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/li.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltags/ul.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/ul.tplEdit templateOverride template
9content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tplEdit templateOverride template
1parts/related_content.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/related_content.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1page_head_displaystyles.tpl<No override>design/standard/templates/page_head_displaystyles.tplEdit templateOverride template
1page_head.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_head.tplEdit templateOverride template
1canonical_link.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/canonical_link.tplEdit templateOverride template
1link.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/link.tplEdit templateOverride template
1page_head_style.tpl<No override>design/character/templates/page_head_style.tplEdit templateOverride template
1page_head_script.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_head_script.tplEdit templateOverride template
1page_header.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header.tplEdit templateOverride template
1page_header_languages.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_languages.tplEdit templateOverride template
1page_header_links.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_links.tplEdit templateOverride template
1page_header_logo.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_logo.tplEdit templateOverride template
1page_header_searchbox.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_header_searchbox.tplEdit templateOverride template
1page_topmenu.tpl<No override>design/character/templates/page_topmenu.tplEdit templateOverride template
1menu/flat_top.tpl<No override>design/character/templates/menu/flat_top.tplEdit templateOverride template
1page_toppath.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tplEdit templateOverride template
1parts/path.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tplEdit templateOverride template
1page_mainarea.tpl<No override>design/character/templates/page_mainarea.tplEdit templateOverride template
1page_footer.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_footer.tplEdit templateOverride template
1page_footer_script.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_footer_script.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
1setup/clear_cache.tpl<No override>design/standard/templates/setup/clear_cache.tplEdit templateOverride template
1setup/quick_settings.tpl<No override>design/standard/templates/setup/quick_settings.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 77
 Number of unique templates used: 31

Time used to render debug report: 0.0007 secs