Úvod / Projekty / 2018 / Martin Štrba: Pevná zem pod hlavou

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projekty

Martin Štrba: Pevná zem pod hlavou

Prvá samostatná monografia predstavuje fotografickú tvorbu uznávaného slovenského kameramana. Pripravilo ju vydavateľstvo Slovart v spolupráci s občianskym združením CHARACTER – Film Development Association.

Štrba priznáva inšpiráciu surrealizmom, čo sa zrkadlí najmä v absurdnej línii jeho tvorby. V jeho prácach však silno badať aj vplyv filmu. Vychádza z uchopiteľnej reality, stavia obrazy jednoduchými prostriedkami tak, aby niesli v sebe hlboké významy.

V porovnaní s väčšinou autorov slovenskej fotografickej novej vlny je Štrbova tvorba akousi pokojnou silou. Nechce šokovať, chce rozprávať. Nesnaží sa obsiahnuť svet, len to, čo považuje za dôležité. Lásku, dôveru, blízkosť, priateľstvo. Keď sa v jeho fotografiách zjavujú muž, žena, sú väčšinou rovnako symbolmi ako konkrétnymi osobami. Štrba nerozpráva o Mužovi a o Žene, ale o Sebe a o Nej.

Martin Štrba je držiteľ mnohých domácich i medzinárodných ocenení za prácu kameramana. Okrem iného je držiteľom troch Českých levov a spolutvorcom viacerých filmov, ktoré zásadne formovali novodobú slovenskú i českú kinematografiu. Fotografická tvorba Martina Štrbu je však známa iba pomerne úzkemu odbornému publiku, napriek tomu, že Štrba v rokoch 1985 - 1991 intenzívne tvoril a vystavoval v rámci skupiny autorsky silno vyprofilovaných slovenských fotografov študujúcich na pražskej FAMU, ktorá si neskôr osvojila označenie Slovenská nová vlna (SNV).

Zatiaľ čo v časoch tvorby a intenzívnej výstavnej činnosti bol Martin Štrba samozrejmou súčasťou SNV, v neskorších rokoch sa jeho meno začalo vytrácať dokonca aj z odborných publikácií venovaných vrcholnému obdobiu tvorby tejto skupiny autorov. Bola to až nedávna výstava mladých kurátorov Tomáša Pospěcha a Lucie L. Fišerovej “Slovenská nová vlna. 80. léta.”, ktorá poukázala na to, že Štrba bol nielen plnohodnotnou autorskou súčasťou skupiny, ale dokonca ich formálne hravú tvorbu obohacoval o výrazne intímny a lyrický rozmer.

Autorkou sprievodného textu je Mgr. Bohunka Koklesová, PhDr., popredná slovenská teoretička, historička umenia a kurátorka. Autorkou grafickej úpravy publikácie je Slávka Pauliková, absolventka Royal Academy of Art v Haagu v odbore grafický dizajn. Publikácia je spracovaná v tvrdej väzbe a má 144 strán.

Partner projektu:

Character

Vydavateľ:

Slovart

Realizáciu projektu finančne podporili:

BSK
FPU