Úvod / Projekty / 2021 / Slovenský disent

2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015   
Projekty

Slovenský disent

Projekt Slovenský disent mapuje príbehy a udalosti obdobia prelomových spoločenských zmien na zložitej ceste k demokracii v 70-tych až 90-tych rokoch a má ambíciu tvoriť k téme disentu mnohostranne využiteľnú platformu určenú pre študentov, pedagógov, ale aj pre širokú verejnosť. Zachytáva najmä časť histórie, ktorá je menej exponovaná a nie je zameraná na atraktívne príbehy z prvej línie. Ide o skúsenosti a svedectvá, ktoré nám môžu pomôcť vnímať túto tému komplexne a s presahmi do našej súčasnosti. Disent nemal iba jednu tvár. Tvorili ho katolíci, umelci, intelektuáli, ale aj ekológovia, študenti a ďalší nenápadní hrdinovia.

Aktivity projektu

www.slovenskydisent.sk - úvod do jenotlivých tém v podobe žurnalisticky spracovaných textov
Disent
Normalizácia
Emigrácia
Charta 77
August 68
Katolícky disent
Občiansky disent
Disent v Bratislave
Tajná cirkev
Nútené práce
Štátna bezpečnosť
Pražská jar
Undreground v Československu
Košický underground
Nežná revolúcia

• pilotné prezentačné podujatia na stredny?ch školách

• evaluácia projketu a príprava aktivít na jeseň 2021

• príprava série vzdelávacích podujatí na školách počas školského roka 2021/2022

Rámcový scenár školských podujatí

• privítanie a predstavenie účastníkov

• úvodná diskusia so študentami - akú hodnutu má sloboda a prečo je pre nás dôležité vracať sa do minulosti

• predstavenie pojmov - disent, disident, underground, subkultúry, zakázaná činnosť – z pohľadu dneška

• video ukážka

• ako to vyzeralo v škole počas obdobia normalizácie. Porovnanie skúseností študentov počas obdobia totality a dnes

• osobnosť Marcela Strýka, téma košického disentu, aktivíty Štátnej bezpečnosti

• ukážka z filmu Komúna

• záverečná diskusia so študentami o témach ako priateľstvo a zrada, morálne dilemy mladých ľudí dnes

Trvanie jedného modulu: 45 min.

Počet študentov na jeden modul: 25 - 30

Producent:

Character

Partner projektu:

Projekt z verejných zdrojov finančne podporili:

Projekt finančne podporili: