Home / Press / 2011 / Medzinárodný dramaturgický program MIDPOINT

2017    2015    2014    2013    2012    2011   
Press

Medzinárodný dramaturgický program MIDPOINT

Tlačová správa (Bratislava, 26. 4. 2011)

V roku 2011 sa uskutoční druhý ročník medzinárodného programu dramaturgických workshopov MIDPOINT.
Vznik programu iniciovalo päť európskych vysokých filmových škôl – bratislavská VŠMU, pražská FAMU a filmové školy v Lodži, Budapešti a Bukurešti.
Cieľom programu je ponúknuť študentom a čerstvým absolventom dramaturgiu ich projektov a podporiť spoluprácu scenáristu, režiséra a producenta pri vývoji filmového projektu.

Realizácia programu sa opäť sa uskutoční formou dvoch intenzívnych workshopov. Prvý workshop sa bude konať v rámci Art Film Fest Trenčianske Teplice a druhý v Českej republike.
Náplňou oboch workshopov bude intenzívna práca v skupinách – analýza scenárov, odborné prednášky a master classes s renomovanými filmovými tvorcami so skúsenosťami z Európy a USA. Jedným z hlavných lektorov na tohtoročnom workshope v Trenčianskych Tepliciach bude i svetoznámy renomovaný scenárista Jean Claude Carriére, ktorý spolupracoval napríklad s Milošom Formanom a Luisom Buňuelom.
Na prvý druhý ročník programu MIDPOINT bude vybraných 14 projektov z celkových 42 prihlásených.
Na záver druhého workshopu MIDPOINT udelí Cenu za najlepší celovečerný projekt (v hodnote 1500 Euro) a Cenu za najlepší krátkometrážny projekt (1000 EUR). V minulom roku bol Cenou za najlepší celovečerný projekt ocenený scenár Barbory Hrínovej a producentky Barbary Hessovej „Pred odletom“.

Program MIDPOINT je podporený programom MEDIA, Audiovizuálnym fondom SR a Ministerstvom kultúry ČR.

Partnerom programu na Slovensku je CHARACTER: Film Development Association.

Ďalšia uzávierka pre podanie prihlášok na program MIDPOINT bude 18. 3. 2012.