Home / Projects / 2015 / MIDPOINT 2015 - Dramaturgický workshop pre filmových profesionálov

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projects

MIDPOINT 2015 - Dramaturgický workshop pre filmových profesionálov

Tvorivým dvojiciam scenáristov a producentov je určený trojdenný workshop zameraný na analýzu scenárov celovečerných hraných a animovaných filmov. Workshop bude prebiehať formou diskusie v menšej skupine, jeho súčasťou budú aj individuálne stretnutia s lektorom a odborná prednáška. 

Uzávierka prihlášok: 24. 5. 2015 

Termín: 21. – 23. 6. 2015 
Miesto: Trenčianske Teplice (počas MFF Art Film Fest)
Uzávierka: 24. 5. 2015
Cieľová skupina: tvorivá dvojica scenárista - producent

Workshop zameraný na analýzu scenárov celovečerných hraných a animovaných filmov. Pracuje s tvorivým tímom v kombinácii scenárista – producent a prebieha v slovenskom jazyku.

Trojdenná práca na workshope bude vychádzať z princípu analýzy konkrétneho scenára a bude takisto zahŕňať odbornú prednášku. Workshop bude prebiehať formou diskusie v menšej skupine a jeho súčasťou budú aj individuálne stretnutia s lektorom. Po skončení workshopu dostanú účastníci navyše možnosť on-line konzultácie novej verzie scenára.

Program na Slovensku organizuje občianske združenie CHARACTER – Film Development Association v spolupráci s MIDPOINT: Central European Script Center. Je realizovaný s podporou Audiovizuálneho fondu.

Požiadavky na prijatie:

  • scenár celovečerného hraného filmu al. rozpracovaný treatment
  • synopsa (max. 1 strany)
  • CV scenáristu
  • CV producenta
  • motivačný list scenáristu
  • vyplnená prihláška

Prihlášku spolu s materiálmi posielajte na: midpointcenter@famu.cz

Účastnícky poplatok: 

250 € (lektorský poplatok, strava, ubytovanie)

Lektor:

Martin Daniel (USA) 

Scenárista, pedagóg a dramaturg s rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami. V súčasnosti vyučuje na University of Southern California. Scenáre konzultoval aj v programe North by Northwest, bol lektorom na FAMU v Prahe, viedol kurzy pre Screen Training Ireland, UNESCO a iné organizácie. V jeho filmografii sa nachádzajú tituly ako C[r]ook, Kaliber Deluxe, Misery Harbour, a Tommy and the Wildcat. Od roku 1991 Martin školí európskych producentov vo vývoji scenárov na EAVE.

Podrobné informácie o projekte nájdete na:
www.midpointcenter.eu