Home / Projects / 2015 / MIDPOINT 2015 - Medzinárodné dramaturgické workshopy

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projects

MIDPOINT 2015 - Medzinárodné dramaturgické workshopy

Medzinárodný vzdelávací program MIDPOINT: Central European Script Center je určený študentom a mladým filmovým profesionálom. Program vznikol v roku 2010 na pražskej FAMU a jeho cieľom je posilniť spoluprácu medzi scenáristami, režisérmi a producentmi v procese rozvoja filmového scenára. Do programu sa môžu prihlásiť filmoví tvorcovia s projektom prvého alebo druhého celovečerného projektu (hraný alebo animovaný) alebo s projektom animovaného filmu (absolventského alebo profesionálneho). Špeciálny follow-up program ponúka možnosť konzultácie aj bývalým účastníkom. 

Uzávierka prihlášok workshopov MIDPOINT: 23. 3. 2015 
Uzávierka prihlášok Follow-up platformy: 15. 5. 2015  

Program na Slovensku organizuje občianske združenie Character: Film Development Association v spolupráci s pražskou filmovou školou FAMU.

Oblasť: prvý alebo druhý celovečerný film (hraný alebo animovaný), krátkometrážny film (absolventský alebo profesionálny)
Cieľová skupina: študenti, mladí filmoví profesionáli

Program sa skladá z dvoch rezidenčných workshopov a on-line konzultácii:

Workshop I: 20. - 26. jún 2015, Trenčianske Teplice (v spolupráci s festivalom MFF Art Film Fest)

Workshop II: 22. - 30 august 2015, Praha, Poněšice, Česká republika

Požiadavky:

  • dokončený scenár alebo prepracovaný treatment
  • spolupracujúci producent
  • účasť scenáristu / režiséra a producenta

Uzávierka: marec 22. 3. 2015

Účastnícky poplatok:

  • 500 € pre filmových profesionálov
  • 200 € pre študentov (je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu vydané školou)
  • Poplatok zahŕňa ubytovanie, stravu a školné na oboch workshopoch.

Prihláška: k dispozícii na webstránke MIDPOINT

Follow-up platforma pre absolventov MIDPOINTu

Niekoľko miest v každom workshope je ponúknutých aj bývalým účastníkom MIDPOINTu. Absolventi sa môžu prihlásiť na konzultáciu s prepracovanejšou verziou scenára alebo hrubým strihom filmu na dramaturgickú konzultáciu v strižni.

Doba konzultácie: 2 - 3 dni počas jedného z workshopov
Účastnícky poplatok: 100 € na účastníka
Poplatok zahŕňa ubytovanie, stravu a školné na workshope.
Uzávierka prihlášok: 15. 5. 2015

www.midpoint-center.eu
midpointcenter@famu.cz

Projekt finančne podporili:

00AVF
00media
00ministry
00Visegrad
00Statnifond