Home / Projects / 2015 / MIDPOINT 2015 - Story Launch

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projects

MIDPOINT 2015 - Story Launch

Program Story Launch je zameraný na vývoj epizodických televíznych seriálov, zložený z dvoch rezidenčných workshopov a určený scenáristom, producentom, režisérom, telvíznym producentom, televíznym dramaturgom a študentom. 

Uzávierka prihlášok: 22. 3. 2015 

Program Story Launch je zameraný na vývoj kvalitných epizodických televíznych seriálov, určený záujemcom:

  • s projektom (scenáristi alebo tímy scenáristov + producent alebo režisér) polhodinových (25 - 30 min.) alebo hodinových (40 - 60 min.) epizód
  • bez projektu (scenáristi, producenti, režiséri, televízni producenti a dramaturgovia)

Oblasť:

televízne seriály (25 - 30 min. / 40 - 60 min.)

Cieľová skupina:

scenáristi, producenti, režiséri, televízni producenti, televízni dramaturgovia, študenti

Program sa skladá z dvoch rezidenčných workshopov:

Workshop I: 26. apríla – 2. mája 2015 / Plzeň, Česká republika (počas Finále Plzeň)
Workshop II: jeseň 2015 / TBA

Účasť na Workshope I:

Účastníci s vlastným projektom budú rozvíjať koncept svojho seriálu a pilotného scenára v konštruktívnom prostredí za spolupráce celej skupiny. 
Účastníci bez projektu sa budú podieľať na vývoji projektov ostatných scenáristov.
Obe skupiny budú analyzovať a rozoberať súčasné európske a americké televízne seriály a budú sa snažiť osvojiť si základné prvky písania pre televíziu.

Účasť na Workshope II:

Po absolvovaní Workshopu I budú vybraní účastníci s projektom prizvaní, aby svoj seriál ďalej rozvíjali v rámci workshopu pre pokročilých, kde budú mať možnosť konzultovať s viacerými lektormi z celého sveta. 
Vybraní absolventi bez scenára s budú môcť do Workshopu II prihlásiť s vlastným projektom.

Uzávierka prihlášok: 22. 3. 2015

Účastnícke poplatky za Workshop I:

  • prvý účastník s projektom - 400 €, každý ďalší účastník - 300 €
  • účastník bez projektu - 300 €
  • študenti filmových škôl s projektom alebo bez - 200 € (požaduje sa potvrdenie o štúdiu zo školy)

Poplatok zahŕňa lektora, ubytovanie a stranu na Workshope I. Cestovné náklady nie sú hradené.

Prihláška: na stiahnutie na webstránke MIDPOINT

www.midpoint-center.eu
midpointcenter@famu.cz

Projekt finančne podporili:

00media
00ministry