Home / Projects / 2019 / MIDPOINT Feature Launch 2019

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projects

MIDPOINT Feature Launch 2019

MIDPOINT Feature Launch je určený filmovým tvorcom s projektom prvého alebo druhého celovečerného filmu, ako aj mladým dramaturgom. K dispozícii by mala byť prvá verzia scenára alebo rozšírený námet v pokročilom štádiu rozpracovania.

Uzávierka prihlášok: 21. 9. 2018