Home / Projects / 2019 / MIDPOINT Intensive SK 2018

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projects

MIDPOINT Intensive SK 2018

Workshop zameraný na analýzu scenárov celovečerných hraných filmov vo vývoji určený slovenským filmovým profesionálom. Najlepší projekt získa možnosť účasti v programu MIDPOINT Feature Launch 2019, pokiaľ sa bude jednať o prvý či druhý celovečerný film.

Uzávierka prihlášok: 14. 9. 2018