Home / Projects / 2019 / MIDPOINT Shorts 2019

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projects

MIDPOINT Shorts 2019

Program MIDPOINT Shorts je určený filmovým tvorcom s profesionálnym krátkometrážnym filmom alebo s absolventským projektom.

Uzávierka prihlášok: 21. 9. 2018