Home / Projects / 2019 / PRVÁ – webová stránka

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012   
Projects

PRVÁ – webová stránka

Webová stránka www.prvezeny.sk nadväzuje na desaťdielny cyklus dokumentárnych filmov PRVÁ, Vzdelávaciu kampaň Prvá a prednášky o rodovej rovnosti na školách. Obsahom a formou dopĺňa portréty významných slovenských žien, ktoré sa ako prvé v našej histórii presadili v rôznych oblastiach verejného života.

Ide o protagonistky, ktorých osobné príbehy sú dôležitou súčasťou našej histórie a nemali by zmiznúť zo spoločenskej pamäte. Webová stránka prináša ďalšie hodnotné informácie a otvára nový priestor pre vzdelanie a vnímanie historických súvislostí. Jej súčasťou sú v rôznych formách predstavené životné príbehy, povolania, spoločenský prínos a ďalšie informácie v súvislosti s týmito protagonistkami: divadelná režisérka Magda Husáková Lokvencová, fotografka Irena Blühová, botanička Izabela Textorisová, špiónka Trixi Čelková, speváčka Magdaléna Schwingerová, pilotka Ľudmila Šapošnikovová, prekladateľka Zora Jesenská, etnografka Soňa Kovačevičová, astronómka Ľudmila Pajdušáková a feministka Hana Gregorová. Webovú stránku tvorí v tejto fáze 10 portrétov, z ktorých každý má rovnakú štruktúru - obsahuje vždy:
 
3 druhy videí:
• vybraná obsahovo uzatvorená sekvencia filmu
• doteraz nepublikovaný bonusový video materiál
• trailer k filmu

3 druhy obrazových príloh, resp. fotografií:
• portréty a fotografie z pozostalosti a súkromných archívov
• rodinné a profesné fotografie
• ukážky z prác

a tri druhy textov:
• literárne spracovaný životopis
• odborná reflexia
• bonusové texty a názory

Tvorcovia projektu:

Koncepcia webovej stránky a supervízia: Barbara Janišová Feglová
Návrh stránky a realizácia: Kamikadze, s.r.o.
Rešerše: Daniela Meressa Rusnoková
Texty: Lenka Moravčíková Chovanec, Zuzana Liová, Zdenka Pepelová, Daniela Meressa Rusnoková, Vojtech Rušín, Olga Danglová, Václav Macek, Eva Maliti, Pavol Zelenay, Petr Švanda, Jana Cviková

Cyklus, kampaň i webová stránka rozširujú historickú pamäť a vedomostný obzor. Prvé ženy sú inšpirujúcimi vzormi zo slovenských dejín. Našou ambíciou je zamerať sa najmä na mladých ľudí, ale aj na záujemcov o históriu a kultúrne dianie súčasnosti. Cieľovou skupinou sú teda hlavne študenti a pedagógovia humanitných odborov, profesionáli pôsobiaci v oblasti vzdelávania. Taktiež predstavitelia mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú otázkami rodovej rovnosti a ľudských práv, a v neposlednom rade široká verejnosť.

Webová stránka je realizovaná vo viacerých fázach. Vsúčasnosti sme ukončili realizáciu prvej etapy. Ďalšia fáza bude ukončená na jeseň a jej predmetom je spracovanie ďalších piatich príbehov.

Výskum z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FPU logo

Partnerom projektu je HITCHHIKER Cinema, s.r.o.